ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของตนเอง เห็นขี้ดีกว่าไส้ ซึ่งบางคนก็มีความคิดแบบนั้น อาจเพราะความเห็นแก่ตัว หรือ เป็นเพราะถูกญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเอารัด เอาเปรียบ จนทำให้เกิดความโกรธแค้น และไม่เชื่อว่าญาติพี่น้อง เป็นคนดี ไว้ใจได้

ตัวอย่าง :

คนที่ เห็นขี้ดีกว่าไส้ เห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวตัวเอง คนแบบนี้สังคมมักจะมองว่าเป็นคนไม่ดีหรือตัดสินทันทีว่าเป็น คนไม่ดี เพราะคนส่วนใหญ่ มักจะมีความรักใคร่ญาติพี่น้องของตนเห็นญาติพี่น้องของตนดีกว่าผู้อื่น

บางคนได้ดี มีการงานที่ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ก็ไม่คบหากับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง แต่กลับคบคนอื่น ยอมถูกตราหน้าว่า เห็นขี้ดีกว่าไส้ ซึ่งบางครั้งการมีญาติพี่น้องค่อนข้างมาก ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่หากมีคนไม่ดีที่ชอบ สร้างปัญหา ทำตัวเป็นภาระ มีแต่เรื่องเดือดร้อนตามมา หากเจออย่างนี้ การคบเพื่อน คบคนอื่นย่อมดีกว่าคบญาติพี่น้องอย่าง แน่นอนเพราะคนเรานั้น มักจะได้รับความเดือดร้อน จากคนใกล้ตัว อย่างญาติพี่น้องมากกว่าบุคคลอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่ หาก ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเป็นคนไม่ดีก็จำเป็นที่จะต้องวางตัวให้ห่าง หรืออาจจะถึงขึ้นต้องเลิกคบกัน เพราะคบกันแล้วก็ไม่ มีประโยชน์อะไรกับตนเองเลย

บางคนมีเพื่อนที่ดีดีกว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องตัวเอง จึงทำตัวเป็นคนที่ เห็นขี้ดีกว่าไส้ เพราะเวลามีปัญหาคนใน ครอบครัวหรือญาติพี่น้องนั้นพึ่งพาอะไรไม่ได้เลย มีแต่เพื่อนฝูงเท่านั้นที่พึ่งพากันได้และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อเดือดร้อน บางคนก็เจอเรื่องแบบนี้กับตนเองเช่นนั้นจริงๆ จนเข็ดขยาดคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องของตนเอง

คนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกันบางครอบครัวก็รักกันช่วยเหลือกัน แต่บางครอบครัวเหมือนเป็นศัตรูกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเกิดมาเพื่อทะเลาะกันต่อในชาติใหม่ก็คือชาตินี้ จึงไม่แปลกที่บางคนนั้นจะไม่คบหาสมาคมกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว กลายเป็นคนที่ เห็นขี้ดีกว่าไส้ เห็นคนอื่น เพื่อนฝูง มิตรสหาย ดีกว่าญาติพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเรื่องแบบนี้ใคร ไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่เชื่อ เพราะคนในครอบครัวนั้น บางคนบางคู่เหมือนเกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกัน หรือบางครั้ง ก็ เกิดจากการสอนของพ่อแม่ บางครอบครัวสอนให้ลูก แข่งขันกัน การสอนแบบนี้จะทำให้ลูกแต่ละคนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว ต้องชิงดีชิงเด่นกัน ไม่รักกัน

บางครอบครัวก็สอนให้ลูกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ลูกคนโตเรียนจบแล้วก็รับหน้าที่ส่งเสียดูแลน้องๆ คนถัดมาเรียนจบแล้วก็ดูแลกัน ต่อเป็นทอดๆ กรณีอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันเพราะในช่วงหนึ่งของชีวิตก็ใช่ว่าแต่ละคนจะ สุขสบาย ชีวิตมีขึ้นมีลงบ้าง ไม่มีใครจะสุขสบายอยู่ตลอดเวลา เมื่อได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจกันและรัก กัน คนประเภทนี้ จึงเป็นคนที่ เห็นไส้ดีกว่าขี้ ให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว ญาติพี่น้องมากกว่าคนนอก

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน :