ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการกระทำหรือผู้ที่ทำดีกับคนหลายฝ่ายหรือทั้งสองฝ่ายที่มีอำนาจ  เหยียบเรือสองแคม  อิทธิพลหรือผลประโยชน์ในพื้นที่นั้นและมีผลประโยชน์ต่อตัวเอง ซึ่งก็จะได้รับประโยชน์ จากทั้งสองฝ่าย หรืออาจไม่เป็นภัย ได้ รับความปลอดภัย

ตัวอย่าง :

ในสถานการณ์ที่มีการสู้รบกันนั้น ผู้ดูแลดินแดนที่อยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายที่สู้รบกันอาจจะต้อง เหยียบเรือสองแคม ต้องคบ ทั้งสองฝ่าย ผูกมิตรกับทั้งสองฝ่าย ด้วยความจำเป็น เพื่อความปลอดภัยของตัวเองหรือเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือบางทีก็ เป็นรัฐกันชน

ในสังคมที่ขาดความจริงใจมีแต่คนเห็นแก่ตัว แต่ละคนจึงจำเป็นต้องเอาตัวรอดด้วยวิธีการต่างๆ การเลือกคบคนก็ย่อมหวัง ผลประโยชน์จากคนที่ตัวเองคบ การ เหยียบเรือสองแคม คบคนสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ก็เป็นเรื่องที่ จะต้องทำ ถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง มีปัญหาก็ยังเหลืออีกฝั่งนึง ให้พอสร้างประโยชน์แก่ตัวเองได้

การมีพฤติกรรม เหยียบเรือสองแคม นั้นเป็นเรื่องไม่ดีเพราะเป็นการคบคนทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เช่น การ เป็นสายให้ตำรวจ แต่ขณะเดียวกันก็คบหากับโจรคอยให้ข่าว หรือรับของโจร ได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่าย

การคบคนทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกัน เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง พฤติกรรม เหยียบเรือสองแคม แบบนี้ อาจทำให้ตัวเองได้รับ อันตรายได้ หากทั้งสองฝ่ายรู้ตัวหรือผลประโยชน์ไม่ลงตัว


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ใส่โค้ดป้ายโฆษณา Adsense ใน Wordpress 3.5


การใส่โค้ดป้ายโฆษณาของ Google Adsense ใน Wordpress หลังจากได้สร้างโค้ดโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งสำหรับติดโค้ดป้ายโฆษณาใน Wordpress
หลักจากเป็นสมัคผ่านแล้ว ก็เข้าระบบไปสร้างโค้ด แล้วนำโค้ดโฆษณามาติดที่เว็บไซต์ อีกที การติดป้ายสามารถติดได้หลายวิธี เช่น
1. อ่านเพิ่มเติม..