ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงผลจากการกระทำของคนเราหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำอะไรไว้อย่างไร ก็ย่อมจะได้รับผลจากการกระทำของตนเอง การใช้สำนวนนี้มักจะใช้ในลักษณะ การพูดลอยๆ เปรย บ่น หรืออาจจะด่า ตำหนิ แล้วแต่อารมณ์ของผู้พูด

ตัวอย่าง :

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลกรรม หรือผลจากการกระทำของตนเอง ทำดี ก็ย่อมจะได้ดี ทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่ว เพียงแต่จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเอง

เมื่อพบใครบางคนกำลังได้รับผลกรรมหรือผลจากการกระทำของตนเอง ในเรื่องไม่ดี จนทำให้ตัวเองเดือดร้อน อย่างทุกข์ ทรมาน หรืออาจจะถึงแก่ชีวิต คนรอบข้างที่ประสบเหตุการณ์ ก็อาจจะบ่น พูด หรือคิดในใจว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หากเป็นผลจากการกระทำความชั่ว ก็อาจจะพูดถึงผู้กระทำในทางไม่ดี สมหน้าหน้าบ้าง หรือเห็นใจบ้าง ดุด่า ตำหนิบ้าง ตาม แต่ความเลวร้ายที่คนผู้นั้นได้กระทำไว้ หากทำเวร ทำกรรมกับผู้อื่นไว้มาก ก็ย่อมจะถูกดุด่า ว่ากล่าวอย่างรุนแรง

ในทางพุทธศาสนา เรามักจะเชื่อในเรื่องของกรรม หรือการกระทำ ใครทำอะไรไม่ดีไว้ ก็ย่อมจะได้รับผลจากการกระทำของ ตนเอง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บางครั้ง กรรมนั้น ก็อาจจะยังตามไม่ทันในชาตินี้ อย่างบางคนแม้จะทำชั่วมาอย่างมากก็ ตาม แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับผลไม่ดีจากสิ่งที่ตัวเองทำ ยังได้ดิบได้ดี โกงชาติบ้านเมือง แต่ก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีใครสามารถทำ อะไรได้ ผลกรรมที่จะได้รับนั้น บางทีก็มาหลายรูปแบบ คนที่เคยทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ หากวันใดที่เกิดสำนึกผิดได้ และไม่มีโอกาส ได้แก้ตัว เมื่อนั้นก็จะรู้สึกเสียใจอย่างที่สุด ใครที่เคยเจอกับตัวเองก็จะเข้าใจถึงความทุกข์ใจได้อย่างดี ดังนั้น จึงไม่ควรทำเรื่อง ไม่ดี เพราะกรรมไม่ดี การกระทำไม่ดี ที่ได้ทำไว้ ไม่มีใครจะสามารถหนีพ้นไปได้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คอเป็นเอ็น เถียงเก่ง แถเก่ง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบกริยาอาการของคนที่พูดหรือเถียงไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมถอย จนเส้นเอ็นที่คอขึ้นเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัด เถียงเก่ง แถไปได้เรื่อยๆ ไม่ยอมแพ้ ใคร ทั้งนั้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง blow, blew, blown เป่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไป ตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น