บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

13 เรื่องที่ต้องรู้เมื่อในการสร้างห้องน้ำ

การสร้างห้องน้ำมีหลายเรื่องที่จะต้องรู้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการก่อสร้าง หรือหลงลืมบางอย่างไป เพราะหากผิดพลาดก็จะ เสียเวลา เสียเงิน หากไม่สามารถทำเองได้ ก็จะสร้างปัญหาอย่างแน่นอน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้งานหรือต้องแก้ไขในบางอย่างที่ผิดพลาด ไป อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง give gave given ให้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น