ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดถึงคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เป็นคนเคยรักกัน วัวเคยขา ม้า เคยขี่ ก็ย่อมจะรู้ใจกันดี รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไร เป็นคนแบบไหน มีรสนิยมอย่างไร

ตัวอย่าง :

คนเคยรักกันชอบกัน แม้จะเลิกรากันไปแล้ว แต่ก็ย่อมจะรู้ใจกันว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไร เหมือน วัวเคยขา ม้าเคยขี่ ย่อมจะรู้ นิสัยของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี บางคู่แม้จะเลิกรากันไป เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายมีนิสัยไม่ดีที่ตัวเองไม่ชอบ แต่ก็อาจจะกลับมาคบกันอีก ครั้ง ด้วยหวังว่าอีกฝ่ายจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งก็มัจะเป็นไปแค่ช่วงเวลาแรกๆ เท่านั้น แล้วก็จะกลับไปเป็นเหมือน เหมือน นิสัยเดิม ก็จะทำให้อยู่กันไม่ได้ ไปกันไม่รอด

คนเคยรักกันมาก่อน เคยคบกันอย่างลึกซึ้ง  วัวเคยขา ม้าเคยขี่ ย่อมจะรู้นิสัยใจคอกันอย่างดี หากได้กลับไปใกล้ชิด กันอีกครั้ง ก็อาจมีโอกาสกลับไปคืนดีกันได้ แต่หากสามารถปรับตัว ปรับใจให้เป็นเพื่้อนเป็นพี่น้องเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ ก็จะ เป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะความเป็นมิตรนั้นอยู่ได้นานกว่า การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว