ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้ในความหมายถึงการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาในจดหมายหรือสาร หรือเอกสารหรือ ฤๅษีแปลงสาร เปลี่ยนเนื้อหาในสารนั้นๆ ให้มีความหมายตรงกันข้าม เพื่อให้คนถือเอกสาร หรือเจ้าของเอกสารนั้นได้ประโยชน์หรือไม่ได้รับอันตราย

ตัวอย่าง :

ทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้จดหมายหรือเอกสารในการส่งข้อมูลถึงกันมากนัก โอกาสถูกแอบอ่านและแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร เหมือน ฤๅษีแปลงสาร ในเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ที่ฤาษีแปลงเนื้อหาในสารให้มีความหมายตรงกันข้าม คงยากจะเกิดขึ้น

การแอปแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร ไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบัน แต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่า ฤๅษีแปลงสาร หรือการแก้ไขเนื้อหาในสารให้มีความหมายตรงข้ามก็คือ การสร้างเนื้อหาใหม่ที่จุดมุ่งหมายเรื่องโกงเงิน แอบถอนเงิน อย่างการปลอมลายเซ็นต์ เพื่อถอนเงินหรือทำธุรกรรมการเงิน คนมีเงินฝากในธนาคารจึงต้องระวัง โดยเฉพาะการแอปซอนเงินโดยพนักงานธนาคาร

การปลอมแปลงเอกสารในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นเพื่อธุรธรรมการเงิน หรือเกี่ยวกับการกู้เงิน ดังนั้นจึงต้องระวังให้ดี เพราะมิจฉาชีพทุกวันนี้มีความสามารถเหนือกว่า ฤๅษีแปลงสาร ที่แค่แปลงเนื้อหาในสารให้มีความหมายตรงข้ามเท่านั้น แต่ทุกวันนี้สามารถสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมด อย่างสลิป ATM ที่หลายคนมักจะทิ้งลงถังขยะก็ยังมีมิจฉาชีพบางคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ แอบถอนเงินจากบัญชีเจ้าของตัวจริงได้

เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ต้องระวัง เช่น สำเนาปัตรประจำตัวประชาชน หากใช้ในเรื่องใด ต้องเขียนข้อความกำกับให้ชัดเจน เพื่อป้องกันตัวเอง จากคนที่นำเอกสารไปปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังได้