ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่ไม่มีระเบียบวินัย ก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแล เหมือน ฤๅษีเลี้ยงลิง ซึ่งมีความซุกซน ไม่อยู่นิ่ง ย่อมทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยในการพยายามควบคุมไม่ให้ทำสิ่งที่สร้างปัญหา เกิดความเดือดร้อนตามมา

ตัวอย่าง :

การเลี้ยงเด็กเล็กๆ เพียงคนเดียวก็ทำให้เหนื่อยไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังหัดคลาน หัดเดิน ซึ่งจะมีความซุกซนมาก เหมือน ฤๅษีเลี้ยงลิง ซนเหมือนลิง หากเลี้ยงเด็กจำนวนมาก โดยเป็นวัยเดียวกันด้วยแล้ว จำเป็นจะต้องใช้ระเบียบวินัยมาช่วยบังคับ หรือล่อหลอกให้ทำตาม หลอกเด็กให้สงบไปวันๆ กว่าจะโตขึ้นและเลิกทำตัวซุกซนเด็กบางคนก็กินเวลาเป็นปี แต่ความน่ารักของเด็ก ก็ช่วยให้ลดความเหนื่อยล้าลงได้ การมีลูกหลานที่น่ารัก แม้จะเหนื่อยแต่บางคนก็มีความสุข

การต้องควบคุมดูแลผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่ขาดระเบียบวินัย เกเร อันตพาล เด็กหรือคนที่ขาดระเบียบวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับ ฤๅษีเลี้ยงลิง ทำให้คนดูแลได้รับความเดือดร้อน เพราะคนเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน เพราะแต่ละคนต่างก็อยากจะทำในสิ่งที่ตนต้องการ

จิตใจของเรา ความคิดของคนเรามักจะไม่อยู่นิ่ง การพยายามควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านนั้น ยากกว่า ฤๅษีเลี้ยงลิง เสียอีก ลิงนั้นยังสามารถจับมาขังหรือล่ามไว้ได้ แต่ความคิด หรือจิตใจของคนเรานั้น ไม่สามารถจับขังได้ ที่ทำได้ก็เพียงการตามความคิดให้ทัน และห้ามไม่ให้คิดเรื่องไม่ดีหรือพยายามจะลงมือทำ เช่น มีความคิดจะขโมยข้าวของคนอื่น และพยายามจะทำ

ความคิดของคนเรานั้น เปลี่ยนแแปลงอยู่ตลอดเวลา คนที่มีชีวิตที่สบาย มีเงินใช้ไม่เดือดร้อน คนแบบนนี้จะมีปัญหามากที่สุด กับการควบคุมความคิดที่ฟุ้งซ่านของตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่ามีเงินก็ต้องมีความสุข นั่นแค่บันไดก้าวแรกเท่านั้น เมื่อผ่านความสุขทุกรูปแบบแล้วคราวนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย