ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการให้สิ่งของแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะของมีค่า หากผู้รับไม่รู้คุณค่าก็ เหมือน ยื่นแก้วให้วานร แม้จะได้ของมีค่า ก็ไม่รู้ถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นและอาจจะทำให้สิ่งนั้นเกิดความเสียหายได้

ตัวอย่าง :

สิ่งของมีค่าย่อมจะมีเวลาของมัน หรือต้องรู้จักวิธีใช้ หรือจะมอบให้ผู้ใด ก็ต้องเลือกคนรับที่รู้คุณค่า เพราะหากยังไม่ถึงเวลา หรือคนได้รับไม่รู้จักใช้ ก็ไร้ประโยชน์ เหมือน ยื่นแก้วให้วานร และมักจะทำให้สิ่งของนั้นเกิดความเสียหาย เพราะลิงก็เปรียบ เหมือนคนที่ไม่รู้คุณค่าของแก้วในที่นี้จะเปรียบเหมือนแก้วแหวนเงินทองนั่นเอง ก็ย่อมจะเล่นซุกซนทำให้เสียหาย หรือสูญหาย ได้

 

ในชีวิตจริงของคนเรา การหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้ใครสักคน แต่คนรับไม่รู้คุณค่า ก็พอจะเปรียบได้กับสำนวนโบราณอย่าง ยื่นแก้วให้วานร หยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้แต่ก็ไม่รู้คุณค่าและทำให้โอกาสดี นั้นผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ เรื่องแบบนี้ เราอาจจะพบ เห็นหรือปล่อยให้เกิดกับตัวเราเอง เช่น มีคนให้เงินมาก้อนใหญ่ เพื่อจะให้ตั้งตัว ทำงาน ทำกิจการ แต่เราก็กลับเอาไปใช้ผิดทาง ทำให้สูญเสียเงินไปโดยไม่เกิดประโยชน์ หากรู้จักคุณค่าของสิ่งนั้น ก็ย่อมจะนำไปใช้ได้ถูกทาง เป็นต้น

 

การให้ของมีค่ากับผู้ใด ควรอธิบายถึงประโยชน์ของสิ่งนั้น ในการนำไปใช้งานทั้งด้านดี หรือด้านไม่ดี ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือน การ ยื่นแก้วให้วานร ให้ของมีค่า แต่ผู้รับไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีค่า ก็จะใช้ไม่เป็นหรือไม่รู้จักคุณค่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะทำให้ เกิดความเสียหาย ดังนั้นการให้สิ่งของ หรือสิ่งมีค่าแก่คนใกล้ตัว ก็ต้องสอนวิธีใช้ อย่างการให้เงินก้อน บางคนพอได้เงินก็รีบไป ซื้อมือถือเครื่องใหม่ทันที แต่หากสอนให้รู้จักวิธีนำเงินไปใช้ทั้งในด้านดีและไม่ดี เช่น
- นำเงินไปใช้ในด้านดี นำไปลงทุน ทำไปกิจการ ซื้อของที่มีประโยชน์ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้าง ผลตอบแทน กำไร หรือมีอาชีพอะไรบ้างที่เหมาะสมกับเงินทุนที่ มี ก็จะเกิดความรู้ถึงความมีค่าของสิ่งที่ได้รับ
- นำเงินไปใช้ผิดทาง เช่น นำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือใช้เงินผิดทาง จะมีผลเสียอะไรตามมาบ้าง การใช้เงินผิดทางมักจะสร้างความเดือดร้อนตามมาเสมอ

การแนะนำทั้งด้านดี และไม่ดี ก็เพื่อให้ผู้รับมีความรู้ ส่วนผู้รับจะเลือกทางใด ก็แล้วแต่การตัดสินใจ แต่ไม่ว่าจะเลือกทางใด ผล ที่ได้ ก็ย่อมจะทำให้มีความรู้ หากใช้สิ่งนั้นในทางที่ดี เกิดผลดีตามมา ก็จะรู้ถึงคุณค่า แต่หากใช้ในทางไม่ดี แล้วเกิดผลเสียต่อ ตัวเอง ก็จะรู้ถึงปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา