ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้เปรียบเทียบ คนที่มีความฉลาดเรียนรู้อะไรได้เร็ว จะเป็นพวก บัวปริ่มน้ำ เข้าใจ ได้เร็วเพียงมีคนสอนหรือชี้แนะ ซึ่งเจ้าตัว อาจจะยังไม่เข้าใจใน เรื่องนั้น ยังติดในบางเรื่องบางอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอมีคน แนะนำก็เข้าใจได้ทันที ไม่ต้องสอนหรือเคี่ยวเข็นมากนัก

ตัวอย่าง :

บางคนเรียนรู้ หรือเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้เร็ว เปรียบเสมือน บัวปริ่มน้ำ เป็นคนเรียนรู้อะไรได้เร็ว เพียงแต่ ต้องมีคนชี้แนะ หรือสอง ก็จะเข้าใจได้เร็ว ทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆ สามารถค้นหาได้ จากอินเตอร์เน็ตหรือวีดีโอใน Youtube คนกลุ่มนี้จึงสามารถ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองได้ไม่ยาก

บางครั้งเราก็ไม่สามารถก้าวข้ามหรือเรียนรู้ในบางเรื่อง บางอย่างให้เกิดความเข้าใจได้ จนกว่าจะมีบางคนมาชี้แนะ แนะนำ เทคนิค แนะนำเคล็ดลับบางอย่าง จึงจะเกิดความเข้าใจ ซึ่งส่วน ใหญ่ มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีคิด โดยเฉพาะการทำความรู้จัก กับตัวเอง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเอง ซึ่งบางครั้ง ก็ ยากที่จะคิดหาคำตอบได้ แม้จะเป็นคนฉลาดมากก็ตาม

บางคนเรียนจบได้ระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก แต่ไม่รู้จักตัว เองเลย ว่าต้องการอะไร อยากจะมีชีวิตแบบใด ในเรื่องของสิ่ง นอกตัวนั้น มีความเข้าใจได้เร็ว ส่วนเรื่องภายในก็คือตัวเองนั้น กลับไม่สามารถทำความเข้าใจได้ แต่หากมีคนชี้แนะ ก็จะปะติด ปะต่อเรื่องราวได้ทันทีและสามารถเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาด้วยตัว เองได้ทันที