ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดหรือกล่่าวถึงการจัดการกับบางสิ่งบางอย่างหรือกับคู่แข่งในเรื่องต่างๆ คู่แข่งทางการเมือง ธุรกิจ ซึ่งมักจะทำลายกันให้สิ้นซาก ถอนราก ถอนโคน ไม่ให้สามารถเกิดได้อีก เพื่อป้องกันการล้างแค้น หรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาในภายหลัง

ตัวอย่าง :

การกำจัดคู่แข่งทางการเมืองจะมีความรุนแรงมากในบางประเภท ซึ่งมักจะจัดการคู่แข่งชนิด ถอนราก ถอนโคน เพื่อใม่ให้ลุกขึ้นมาสู้ได้อีก เพราะใครก็ต้องการครองอำนาจตลอดไป

การกำจัดวัชพืชบางชนิด ต้องจัดการแบบ ถอนราก ถอนโคน ไม่เช่นนั้น ก็จะเจริญเติบโตได้อีก พืชบางชนิดจะสร้างปัญหาให้อย่างมาก อย่างผักตบชวา ในคูคลอง แม่น้ำ ที่สร้างปัญหาไปทั่วไประเทศ

ในสมัยโบราณการเปลี่ยนกษัตริย์มักจะมีการกำจัดคู่แข่ง แบบ ถอนราก ถอนโคน เพื่อป้องกันไม่ให้สะสมขุมกำลัง และยึดอำนาจในภายหลัง