ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการหยุด การเลิกนิสัยไม่ดี เช่น เจ้าชู้ เล่นการพนัน เกเร ถอดเขี้ยวเล็บ หลุดทำแล้ว เลิกนิสัยไม่ดี กลับเนื้อกลับตัว กลายเป็นคนดีแล้ว

ตัวอย่าง :

ในช่วงวัยรุ่น บางคนก็มีนิสัยเกเร คึกคะนอง ทำให้ตัวเอง และคนในครอบครัวเดือดร้อน แต่เมื่ออายุมากขึ้น ก็มักจะ ถอดเขี้ยวเล็บ ลดละเลิกนิสัยไม่ดี เพราะอายุมากแล้ว เริ่มคิดได้ รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ

สำหรับคนเกเร ทำผิดกฏหมาย หากเป็นความผิดร้ายแรง ก็มักจะถูกส่งเข้าสถานกักกัน เพื่อให้ ถอดเขี้ยวเล็บ ดัดนิสัย เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม ในอนาคต

คนชั่วบางคน เมื่อเดินเข้าสู่โลกของนักเลงแล้ว ก็ยากจะ ถอดเขี้ยวเล็บ ไม่สามารถหยุด เลิก ละ นิสัยไม่ดี บางคนอายุมาก ก็ยังชอบปล้น ชิงทรัพย์คนอื่น แก่แล้ว ก็ยังต้องกลับไปติดคุก ข้อหาฆ่าคนตาย การลด ละ เลิกนิสัยไม่ดี บางทีก็เป็นเรื่องยาก เพราะติดเป็นสันดานไปแล้ว

การมีลูกสาว จึงทำให้เขาเริ่มลด ละ เลิก นิสัยเจ้าชู้ และเปลี่ยนตัวเอง เป็นคนรักครอบครัว เรื่องแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ สำหรับคนเจ้าชู้ หากมีลูกสาว ก็จะหวงและมักจะหยุดพฤติกรรมเจ้าชู้ลงได้