ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่เอาหญิงสูงศักดิ์กว่า ร่ำรวยกว่า ชาติตระกูลดีกว่า มาเป็นภรรยา การ เด็ดดอกฟ้า อาจจะมีความสุข หากพ่อแม่ฝ่ายหญิงเต็มใจและยอมรับหรืออาจจะมีความทุกข์หากไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวฝ่ายหญิง

ตัวอย่าง :

ผู้ชายบางคนหวังสบายด้วยการ เด็ดดอกฟ้า ตามจีบหญิงที่ร่ำรวยกว่าตนเอง ฐานะดีกว่า เพื่อแต่งงานเป็นภรรยา เพราะคาดหวังว่า จะมีชีวิตที่สุขสบาย หรือมีหน้ามีตา เพราะฐานนะของฝ่ายหญิงมีส่วนช่วย

การเด็ดดอกฟ้า มีคู่ที่มีฐานะ สูงศักดิ์กว่าตนเอง บางครั้งก้ทำให้มีแต่ความทุกข์หากครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมรับ เพราะฝ่ายชายต่ำต้อยกว่า บางคนกว่าจะยอมรับก็ต้องใช้เวลาหลายปี บางคนทั้งชีวิตก็ไม่ยอมรับ ทำให้มีแต่ความทุกข์ การมีคู่ที่ฐานะต่างกัน อาจจะไม่มีความสุข นอกเสียจากจะตัดขาดกับครอบครัว เพื่อไปมีชีวิตครอบครัวของตัวเอง

อยาก เด็ดดอกฟ้า มีแฟนรวย ก็ต้องทำใจ เพราะตนเองก็จะอยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยกว่า ต้องยอมเป็นเบี้ยล่าง ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิด นอกเสียจากครอบครัวฝ่ายหญิงจะรักใคร เอ็นดูจริงๆ ซึ่งบางครอบครัว ไม่ขออะไรมาก ขอแค่ให้เป็นคนดี ก็พอแล้ว

บางคนแม้จะมีฐานะด้วยกว่า แต่ก็สามารถแต่งงานมีครอบครัวกับหญิงที่มีฐานะสูงกว่าตนเอง ไม่ต้องไป เด็ดดอกฟ้า แต่ดอกฟ้าโน้มตัวมาหาเอง ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการที่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสูงๆ ในอนาคต แม้ช่วงแรกจะไม่ร่ำรวย แต่อนาคต เมื่อการงานเริ่มก้าวหน้าก็จะมีการเงินที่ดีขึ้น แต่บางครั้งสิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องการ กลับเป็นชื่อเสียง สภานะทางสังคม มีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง เป็นข้าราชการระดับสูง ซึ่งมีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อตำแหน่งแบบนี้ไม่ได้