ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีผู้ติดตาม หรือลูกน้อง หรือบริวาร ล้อมอยู่รอบตัวเวลาเดินทางไปที่ใด อย่างเช่น ลูกหลานของคนใหญ่ คนโต บางคนมีลูกน้อง คนติดตามเป็นสิบคน เพื่อป้องกันอันตราย หากมีปัญหากระทบกระทั่งกันกับกลุ่มอื่น

ตัวอย่าง :

คนรวยหรือลูกหลานคนรวยมักจะมีบริวาร มีลูกน้องมากมาย ไปไหนมาไหน เหมือน ดาวล้อมเดือน มีคนล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมด

การเป็นนักเลงใหญ่ก็มักจะมีลูกน้องติดตาม เหมือน ดาวล้อมเดือน น้อยครั้งจะไปไหนมาไหนคนเดียว เพราะอาจจะมีคู่อริ ที่จ้องทำร้าย ไปกันหลายคนย่อมจะดีกว่า

คนมีชื่อเสียงไปไหนมาไหน ก็มักจะมีผู้ติดตาม มีแฟนคลับล้อมรอบเต็มไปหมด เหมือนดาวล้อมเดือน เพราะความมีชื่อเสียง มีคนชื่นชอบ

ดาวล้อมเดือน เป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบ ดวงจันทร์ที่มีความสวยโดดเด่น และแวดล้อมไปด้วยดวงดาว เหมือนคนที่มีอำนาจ มีอิทธิพล ก็มักจะมีลูกน้อง มีบริวารรายล้อมรอบตัว เมื่อเดินทางไปไหนมาไหน มักจะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่