ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบการทำมาค้าขาย ที่มีสภาพคล่อง สินค้าขายดี การค้าเจริญรุ่งเรือง เป็นยุคที่บ้านเมืองกำลัง เจริญ ประชาชนมีเงิน ในการซื้อสินค้าต่างๆ หรือสถานที่นั้นๆ อาจเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปเที่ยว ทำให้กิจการค้าขายจริญ ขายดีมาก

ตัวอย่าง :

ในช่องที่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพการงานดี การทำมาค้าขายดี ซื้อง่ายขายคล่อง สร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นกอบเป็นกำ แต่การทำมาค้าขาย ก็มีขึ้นมีลง อาจจะขายดีเป็นบางช่วงเท่านั้น

ความนิยมในสินค้าบางอย่าง อาจจะทำให้สินค้านั้นๆ ซื้อง่ายขายคล่อง แต่มักจะอยู่ไม่นาน บางคนรีบขาย รีบรวย แล้วหาสินค้าอื่นมาขายตามสมัย นิยมต่อไป บางคนตุนสินค้าไว้มากอาจจะขาดทุน การขายสินค้าตามกระแสจึงต้องระวังขาดทุน

สินค้าแต่ละประเภทอาจจะได้รับความนิยมในช่วงใดช่วงหนึ่ง ซื้อง่ายขายคล่อง พ่อค้าแม่ค้าทำกำไรได้มาก การตามความนิยมให้ทัน จะได้เปรียบ เพราะหากสามารถเลือกสินค้ามาขายได้โดนใจคนซื้อ ก็จะมีโอกาสขายดี

จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนนิยมไปท่องเที่ยว อย่างจังหวัดแถบชายทะเล กิจการค้าขาย มักจะซื้อง่ายขายคล่อง เพราะประชาชนที่ไปท่อง เที่ยวมีเงินจับจ่ายใช้สอย

ในช่วงหน้าเทศกาลของไทยเรา จะเป็นช่วงเวลาใช้จ่าย คนไทยนิยมซื้อของไปฝากกัน เป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าชอบกันมาก ซื้อง่ายขายคล่อง ค้าขาย รุ่งเรือง