ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบ คนที่ไม่สามารถ สอนสั่งให้เป็นคนดีได้ แม้จะผ่านการบวชเรียนหลายครั้ง แต่ธรรมะ อยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้า แต่ก็ไม่ช่วยให้เป็นคนดี

ตัวอย่าง :

โบราณว่า อย่ายุ่งกับคนที่ได้ชื่อว่า ชายสามโบสถ์ เพราะเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดี แม้จะมีคนสั่งสอน หรืออยู่ในแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนดี แต่ก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้ เป็นคนที่มีนิสัยไม่ดี ยากจะสอนสั่ง

แม่สอนลูกชายว่าอย่าทำตัวเป็น ชายสามโบสถ์ เพราะคนจะมองว่าเป็นคนไม่ดี จะไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย ต่อไปชีวิตจะลำบาก

คนสมัยก่อนที่เคยได้รับการสั่งสอน อบรมมาอย่างดี หรือผ่านการบวชเรียนมักจะเป็นคนดี จะไม่เป็นคนประเภท ชายสามโบสถ์ นิสัยไม่ดี ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง slide slid slid เลื่อน ไถล กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง slide slid slid เลื่อน ไถล กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foretell foretold foretold ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น