บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

สร้างภาพธัมเนลบทความแบบบล็อกด้วย PhotoScape


บทความสอนสร้างภาพธัมเนล (Thumbnail) หน้าย่อหน้าบทความแบบบล็อกในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla, WordPress ฯลฯ หรือใช้เป็นภาพประจำหมวดหมู่เนื้อหา เพื่อให้ดูน่าสนใจ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hand-feed hand-fed hand-fed ป้อนอาหารด้วยมือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น