การใช้ Excel ในคอมพิวเตอร์ อาจจะยิ่งยาก แต่การใช้ในมือถือมีความสะดวกมากกว่า สามารถใช้งานได้ฟรี เอาไว้คำนวณตัวเลขเล็กๆ น้อยๆ และการใช้งานจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าให้ใช้เอกสารแบบออฟไลน์โดยไม่ต้องต่อเน็ตได้ เพราะมือถือเครื่องนั้นอาจจะไม่ได้ต่อเน็ตตลอดเวลา

 

สำหรับใครที่ใช้งานแอป Excel ในมือถือ กรณีใช้งานคนเดียว ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัว หรือ ธุรกิจส่วนตัว คำนวณรายรับ รายจ่าย วางแผนวิเคราะห์ตัวเลข การตั้งค่าเอกสารที่ได้สร้างไว้ให้ใช้งานแบบ ออฟไลน์ได้จะมีความสะดวก ไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ต ก็ใช้งานได้

 

ใช้งานแอป Excel แบบออฟไลน์

การตั้งค่านั้นจะเป็นการตั้งค่าไฟล์เอกสารให้ใช้งานแบบออฟไลน์ ไม่ใช่เป็นการตั้งค่าที่ตัวเแอป โดยจะสามารถทำได้ 2 แบบ คือ บันทึกไฟล์เก็บไว้ในมือถือ และ เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ทุกครั้ง ต้องเลือกให้เก็บไว้ในมือถือ

 

บันทึกไฟล์เก็บไว้ในมือถือ

1. แตะเปิดแอป Excel ในเครื่อง
2. ไฟล์เอกสารที่สามารถดู แก้ไขในมือถือได้ ที่เก็บไฟล์จะเป็น อุปกรณ์นี้ เช่น ซื้อมาขายไป
3. แตะเปิดเอกสารที่ถูกเก็บไว้ในเน็ต ตำแหน่งของอุปกรณ์จะเป็น OneDrive เช่น ร้านอาหาร
4. เมื่อไฟล์ถูกเปิดขึ้นมาแล้ว แตะ ไอคอน 3 จุด
5. แตะ บันทึกเป็น


6. แตะเลือก อุปกรณ์นี้ เพื่อบันทึกไฟล์ลงในมือถือ
7. แตะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ เช่น Documents
8. แตะ และ พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วแตะ บันทึก
9. ตอนนี้จะได้ไฟล์ ร้านอาหาร 2 ไฟล์ อยู่ในเน็ต (OneDrive) และในเครื่อง (อุปกรณ์นี้) การแก้ไข ให้เปิดไฟล์ใน อุปกรณ์นี้

 

สร้างไฟล์ใหม่ตั้งค่าบันทึกไฟล์เก็บไว้ในมือถือ

วิธีทำให้ใช้ไฟล์เอกสารแบบออฟไลน์ได้ วิธีที่ 2 เมื่อเริ่มสร้างไฟล์เอกสารใหม่ ให้เก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง
1. เมื่อเข้าแป Excel แล้ว แตะ + สร้างเอกสารใหม่
2. สร้างใน แตะเลือก อุปกรณ์นี้ > Documents โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Documents
3. แตะเลือก เวิร์กบุ๊คเปล่า เพื่อสร้างเอกสารใหม่
4. จะได้เอกสารเปล่า แตะ เวิร์กบุ๊ก (1) เพื่อเปลี่ยนชื่อ จากนั้นก็ทำงานไปตามปกติ ไฟล์ที่ได้จะถูกเก็บไว้ในมือถือของเรา สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องต่อเน็ต

 

เปิดไฟล์ Excel กรณีแอปมีปัญหา

สำหรับแอป Excel ในมือถือ การทำงานบางครั้งก็ไม่ราบรื่น เปิดไฟล์ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หรือ บางทีก็แน่นิ่งไปเลย ไม่รู้สาเหตุ ดังนั้น อาจจะเปิดไฟล์ด้วยแอปอื่นแทน
1. ก่อนอื่นก็ติดตั้งแอป ประเภทเดียวกันกับแอป Excel เช่น Google ชีต
2. กรณีเปิดไฟล์ในแอป Excel แบบออฟไลน์ไม่ได้ ให้เข้าแอป Files


3. แตะ เรียกดู
4. แตะเลือก เอกสารและอื่นๆ
5. จะพบกับไฟล์ Excel แตะเพื่อเปิดไฟล์
6. เลือกให้เปิดไฟล์ด้วยแอป ชีต แทนแอป Excel

 

สรุป

การใช้งานในลักษณะนี้เหมาะสำหรับใครที่ไม่ได้ต่อเน็ตตลอดเวลา มีมือถือเครื่องเดียว ก็ตั้งค่าให้ใช้งานแบบออฟไลน์ แต่ใครที่มีมือถือหลายเครื่อง ต่อเน็ตไว้ตลอดเวลา ก็ติดตั้งแอป Excel ไว้ในมือถือทุกเครื่อง หรือ ทำงานร่วมกันหลายคน ต้องมีการแชร์ไฟล์ ก็ควรจะบันทึกไฟล์ไว้ใน OneDrive เพราะเมื่อสร้างเอกสารไว้แล้ว จะใช้มือถือเครื่องใดดู เปิดไฟล์ แก้ไขข้อมูลก็ได้ แชร์ไฟล์ให้คนอื่นก็ง่าย