การคำนวณอัตราบริโภคน้ำมันของรถสามารถทำผ่านมือถือแอนดรอยด์ของเราได้ โดยใช้แอป Google ชีต การทำงานคล้าย Excel สูตรต่างๆ ใช้เหมือนๆ กัน ซึ่งเราอาจจะต้องการวัดการใช้พลังงานของรถในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อดูว่า รถของเรานั้นมีอัตรากินน้ำมันเท่าไร น้ำมันหนึ่งลิตร รถขับไปได้กี่กิโลเมตร หรือระยะทางทุกหนึ่งกิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายกี่บาท

 

ตัวอย่างตารางคำนวณอัตราบริโภคน้ำมัน จริงๆ แล้วก็มีแอปแนวนี้ให้ใช้ แต่การทำตารางคำนวณเอง เราจะสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับใครที่กำลังทดสอบการขับรถ การเดินทางท่องเที่ยว เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน

 

การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันรถ

ก่อนอื่นเราจะต้องเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันรถของเราเสียก่อน จะเป็นรถยนต์ จักรยานยนต์ ใช้หลักการเดียวกัน ให้ถ่ายรูป หรือจดข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ ทุกครั้งที่เติมน้ำมันเต็มถัง เท่านั้น (ไม่ได้เติมเต็มถัง วัดยาก ผลที่ได้ ไม่น่าเชื่อถือ)
1. เลขไมล์
2. ราคาน้ำมัน ชนิดไหน ลิตรละกี่บาท
3. ปริมาณน้ำมันที่เติมเข้าไป กี่ลิตร
4. จำนวนเงินที่ได้เติมน้ำมัน กี่บาท

 

สร้างเอกสารใหม่ ป้อนข้อมูลลงในชีต

1. เริ่มต้นด้วยการเข้าแอป Google ชีต
2. แตะ + และ สเปรดชีตใหม่
3. จะได้ตารางคำนวณ ชีต ว่างๆ ให้พร้อมทำงาน

 

ป้อนข้อมูล ข้อความ ตัวเลข ลงไปในเซลล์

วิธีป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์ ให้ทำตามนี้
1. แตะเลือกเซลล์ที่ต้องการก่อน
2. แตะเลือก การป้อนพยัญชนะ Aa หรือ ตัวเลข ตัวอย่าง พยัญชนะ จะเป็นแบบนี้
3. ตัวอย่างตัวเลข จะเป็นแบบนี้ จะมีทั้งสูตรคำนวณ = + - * / ด้วยเช่นกัน (บวก +)(ลบ -)(คูณ *)(หาร /)
4. พิมพ์ข้อความในเซลล์ใดเสร็จแล้ว ก็แตะเซลล์อื่นเพื่อพิมพ์ต่อไป
5. ต้องการแก้ไข ก็แตะที่เซลล์นั้น อีกครั้งเพื่อแก้ไข
6. พิมพ์ครบทุกเซลล์แล้ว แตะ ถูก


7. ให้ป้อนข้อมูลตามนี้ บางเซลล์ที่ต้องมีการคำนวณจะเว้นไว้ก่อน เช่น เซลล์ D3, H3 และ I3 ปล่อยว่างไว้ ต้องพิมพ์สูตรคำนวณ

 

การป้อนข้อมูลสูตรคำนวณในเซลล์

1. ในที่นี้ต้องการนำ 23100 - 23000 ซึ่งก็คือ เซลล์ C3(23100) - B3(23000) เราจะไม่นำตัวเลขมาลบกัน แต่จะใช้แบบนี้ C3-B3
2. เริ่มต้นด้วยการแตะเซลล์ D3 ซึ่งเราต้องการนำผลการลบ มาใส่เซลล์นี้ เป็นระยะทาง ที่รถวิ่งไป
3. แตะเลือก 123 สลับไปที่แป้นตัวเลข ใช้งานง่ายกว่า

4. แตะ = ก่อน
5. แตะ เซลล์ C3 แอปก็จะป้อนข้อมูล =C3 ลงไปอัตโนมัติ
6. แตะ -
7. แตะ เซลล์ B3
8. แอปก็จะป้อนข้อมูลให้เรา =C3-B3 แตะ ถูก จบการป้อนสูตรคำนวณ


9. จะได้ผลลัพธ์ = 100 รถวิ่งไป 100 กิโลเมตร เลขไมล์ 23100 - 23000 = 100
10. คำนวณเซลล์ วิ่งได้ กม./ลิตร เป็นการคำนวณ น้ำมัน 1 ลิตร รถวิ่งไปได้กี่กิโลเมตร วิธีคำนวณ
- ระยะทาง (D3) 100 กิโลเมตร หาร (/) ด้วย จำนวนลิตร (F3) 2 ลิตร
11. แตะเซลล์ H3 แล้ว พิมพ์สูตร =D3/F3 เสร็จแล้ว แตะ ถูก

12. คำนวณ ค่าน้ำมัน 1 กิโลเมตร เสียค่าน้ำมันกี่บาท วิธีคำนวณ
- ระยะทาง (D3) 100 กิโลเมตร หาร (/) ด้วย จำนวนเงินทั้งหมดที่เติมน้ำมัน (G3) 80 บาท
13.. แตะเซลล์ I3 แล้วพิมพ์สูตร =G3/D3 เสร็จแล้วแตะ ถูก


14. ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ นำเลขไมล์มาลบกัน ได้ระยะทาง 100 กิโลเมตร
15. น้ำมัน 1 ลิตร มอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งได้ 50 กิโลเมตร
16. ระยะทาง 1 กิโลเมตร มอเตอร์ไซค์คันนี้มีค่าน้ำมัน 0.80 บาท หรือ 80 สตางค์
17. ป้อนข้อมูลและทำสูตรคำนวณแบบเดียวกัน หากต้องการทดสอบมากกว่านั้น ครั้งที่ 2, 3, 4 ...


การคำนวณนี้เป็นของรถมอเตอร์ไซค์ ตัวเลขจะมากหน่อย หากเป็นรถยนต์ ระยะทางที่ได้จะน้อยกว่านี้ น้ำมัน 1 ลิตร บางคันก็วิ่งได้มากน้อยต่างกันไป รถเล็กๆ อีโคคาร์ อาจจะได้เกิน 20 กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร

ผลการคำนวณของรถยนต์
ตัวอย่างผลการคำนวณอัตราบริโภคน้ำมันรถเล็ก Honda City ตัวแรกสุด เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว น้ำมันลิตรละ 23.50 บาท ในเมือง น้ำมัน 1 ลิตรวิ่งได้ประมาณ 10.62 กิโลเมตร หรือ กิโลเมตรละประมาณ 2.21 บาท

 


แต่ปัจจุบันรถเล็กเหล่านี้ ค่าน้ำมัน กิโลเมตรละ เกิน 3 บาท การมีรถยนต์จึงมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ใหญ่ พวก Honda Accord, CRV, Camri กินน้ำมันมากกว่านี้

 

คัดลอกสูตร ไม่ต้องพิมพ์ใหม่

1. แถวที่ 3 การคำนวณค่าน้ำมันครั้งที่ 1 พิมพ์ข้อมูล และสูตรต่างๆ ไว้แล้ว
2. ต้องการทดสอบครั้งที่ 2 ให้คัดลอกข้อมูล แตะเซลล์ A3 ค้างไว้ แล้วลากไปเซลล์ I3 เพื่อเลือกเซลล์
3. จะปรากฏแถบสี เลือกเซลล์ ให้แตะค้างไว้ แล้วแตะ คัดลอก


4. แตะเซลล์ A4 ค้างไว้แล้วแตะ วาง
5. คัดลอกเพียงครั้งเดียว จากนั้นหากต้องการทดสอบกี่ครั้ง วางไปเรื่อยๆ แตะ A5, A6, A7... ค้างไว้ แล้วแตะ วาง ทำไปทีละเซลล์
6. จากนั้นก็แก้ไขข้อมูล เลขไมล์ก่อนหน้า ไมล์ล่าสุด แอปจะคำนวณระยะทางให้อัตโนมัติ
7. ข้อมูลน้ำมันลิตรละ จำนวนลิตร และ จำนวนเงิน ต้องพิมพ์เอง
8. ส่วนการคำนวณ วิ่งได้ กม./ลิตร และ บาท/กม. แอปจะคำนวณให้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องป้อนข้อมูล

 

สรุป

การคำนวณอัตราบริโภคน้ำมัน เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะใครที่กำลังมองหารถยนต์ รถจักรยานยนต์ไว้ใช้งาน ก่อนตัดสินใจซื้อรถรุ่นใดก็ตาม ต้องคำนวณค่าน้ำมันก่อน เพราะสิ่งที่แพงที่สุดสำหรับรถตลอดอายุการใช้งานจนกว่าจะพัง หรือเจ้าของรถไปเสียก่อน ก็คือค่าน้ำมัน วิธีคำนวณ ก็ทำได้ง่ายด้วยมือถือของเราเอง ผ่านแอปฟรี Google ชีต