ผู้คนไม่น้อยที่ต่างพยายามไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น คนใกล้ตัว คนในครอบครัวคนรักหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักในสังคมออนไลน์ เข้าไปคอมเม้นต์ ใน YouTube Facebook จนบางครั้งก็สร้างความทุกข์ให้กับชีวิต หากการคอมเม้นต์ ไม่เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ ไปทะเลาะกันกับคนแปลกหน้า

  การไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น ดูจะเป็นเรื่องปกติของคนเรา ส่วนใหญ่มักชอบที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น คนมีแฟน ก็อาจพยายาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแฟนของตัวเองให้เป็นตามที่ต้องการ คนมีลูกหลาน คนมีครอบครัว ก็อาจจะบังคับ หรือขอร้องหรือสั่งให้ทำ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตัวเองต้องการ เป็นเรื่องที่พบเห็นเป็นปกติ และก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทะเลาะกัน

ผลเสียที่ตามมา ก็มักจะตกอยู่กับทั้งสองฝ่าย คนโดนบังคับควบคุมก็เป็นทุกข์ ส่วนคนที่คาดหวัง จะให้ผู้อื่นเป็นตามที่ตนต้องการหากไม่ได้ดั่งใจก็เป็นทุกข์
บางคนมีสัตว์เลี้ยงก็พยายาม ควบคุมพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง จนพากันเครียดทั้งคนทั้งสัตว์ วุ่นวายมากเกินไป ชีวิตต้องเป็นทุกข์ เพราะทำในสิ่งที่เกินความพอดี บางคนมีสัตว์เลี้ยง ก็เฝ้าสังเกต พฤติกรรม ตลอดเวลา เอามาเป็นอารมณ์ไปหมด จับผิดทุกเรื่อฃ สร้างความเครียดให้ทั้งคนและทั้งสัตว์

 

วิธีแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างยาก ผู้ปฏิบัติต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ มีปัญญามีสติในการควบคุมตัวเอง และรู้ว่าจะเกิดปัญหาเกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้าง
ความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้รู้ว่าควรหรือไม่กับการไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่น หรือพยายามมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ไม่ว่าด้านดี หรือร้ายก็ตาม
คนฉลาดจะรู้ว่า เรื่องแบบนี้ไม่ควรทำ ควรปล่อยให้แต่ละคนมีชีวิต ตามทางของตนเอง แต่คอยเตือนบ้างมองดูอยู่ห่างๆถ้าออกนอกลู่นอกทาง หรือให้ความรู้โดยไม่พยายามควบคุมตลอดเวลา
ต้องมีสติในการควบคุมตัวเอง รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังจะทำอะไรคิดอะไรจะพูดอะไรหรือแนะนำอะไรหรือจะสอนเรื่องใด และรีบหยุดตัวเองรักษาระยะห่างให้เหมาะสม อย่าทำให้อีกฝ่ายลำบากใจ บางคนนั้นไม่รู้ตัวเองเลย พยายามที่จะยัดเยียด ความคิดของตัวเองให้คนรอบข้างตลอดเวลา ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาให้ทะเลาะกัน
ต้องรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งสองฝ่าย ก็คือความทุกข์ คนที่ถูกวุ่นวายกับชีวิตมากเกินไป ก็เป็นทุกข์ คนที่พยายามวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นมากเกินไปตัวเองก็เป็นทุกข์เช่นกันเมื่อไม่ได้ดั่งใจอย่างที่ต้องการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีความละเอียดอ่อนในระดับครอบครัวคนรักแฟนอาจจะห้ามตัวเองไม่ให้ยุ่งหรือวุ่นวายอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำแต่ถ้าทำได้ก็จะเป็นการดีทั้งสองฝ่ายเพราะแต่ละคนก็มีทางเดินชีวิตของตัวเองไม่มีใครสามารถขีดเส้นทางบังคับชีวิตใครได้แม้จะสามารถทำได้แต่ก็เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยเฉพาะในยุคนี้โลกเปิดกว้าง การถูกบังคับ หากเกิดความไม่สบายใจ ก็พร้อมที่จะหนีไปให้ไกล

 

อ่านบทความนี้จบแล้วก็ลองมองตัวเอง ตอนนี้กำลังพยายามไปวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นอยู่หรือไม่