ความคาดหวังให้คนรอบข้าง คนใกล้ตัว คนในครอบครัวเป็นอย่างที่เราต้องการ อาจจะทำให้ชีวิตเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส เพราะคนเรานั้นมีโอกาสเปลี่ยน และมีทางเดินชีวิตของตัวเอง จึงยากจะควบคุมแม้จะเป็นลูกหลานก็ตาม

 

การตั้งความคาดหวังกับคนในครอบครัว คนรอบตัว คู่ครอง หรือเพื่อนฝูง มีหลายเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เมื่อสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดังที่หวัง  

ปัญหาที่ตามมากับความคาดหวังแบบต่างๆ

ความคาดหวังทำให้ชีวิตเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปี

ความคาดหวังทำให้ชีวิตเสียเวลาเป็นปี พ่อแม่บางคนคาดหวังว่าลูกๆ จะต้องช่วยตนเอง หรือช่วยกันสานต่อธุรกิจ แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด รอแล้วรอเล่า เวลาผ่านไปหลายปี ก็ไม่ได้ดังหวัง

 

การตัดสินใจให้เด็ดขาดที่จะยุติความคาดหวัง หากทำได้จะเป็นเรื่องดี บางคนเอาแต่คาดหวังว่าลูกหลานจะสานต่อธุรกิจ รอจนตัวเองแก่เฒ่าไม่มีแรงทำอะไรแล้ว ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าลูกหลานจะเป็นดังที่คาดหวัง ก็ต้องรีบตัดสินใจ

 

เสียเงินทอง เสียทรัพย์สิน

การคาดหวังให้คนรอบข้างเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการหากมีการลงทุน ลงเงิน เช่น ลงทุนทำกิจการบางอย่างให้ลูกหลานหรือคนใกล้ตัวทำ มักจะทำให้เสียเงินเปล่า หากไม่ใช่ธุรกิจที่เจ้าตัวอยากจะทำ เรื่องนี้เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ

 

การลงทุนบางอย่างเพื่อให้ลูกหลานหรือคนใกล้ตัวได้มีอาชีพ จึงต้องศึกษาหรือจัดทำธุรกิจนั้นให้มีแบบแผน เพื่อให้สามารถขายต่อให้คนอื่นได้ บางคนทำร้านกาแฟหวังให้ลูกหลานได้ทำเป็นอาชีพ ก็ต้องจัดระบบร้าน มีการทำสูตรกาแฟเฉพาะตัว หากลูกหลานไม่ช่วยกันสานต่อ ก็สามารถขายธุรกิจนั้นให้คนอื่นได้ แต่หากไม่ทำให้เป็นแบบแผน ก็จะไม่สามารถขายต่อธุรกิจได้ อย่าเก็บสูตรไว้ในหัว ต้องเขียนลงกระดาษ เป็นคู่มือธุรกิจ วิธีนี้ก็จะไม่เสียเงินเปล่า

 

เสียโอกาสทำธุรกิจ

โอกาสในการทำธุรกิจแต่ละประเภทมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัย หรือสภาพร่างกาย เช่น ยัยเด็ก สายรุ่น ร่างกายยังแข็งแรง ก็ย่อมจะสามารถลุยงานได้เต็มที่ หากสิ่งที่จะทำนั้น สามารถทำเองได้ ก็ควรลงมือทำเอง อน่าไปรอความหวังจากคนใกล้ตัว

 

แต่ละคนก็มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำ หรือมีความชอบส่วนตัว และเมื่อมีอายุมากขึ้น มีครอบครัวของตนเองแล้ว ความคาดหวังจะไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน บางคนกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ตัวเองไม่เอาพ่อแม่พี่น้อง ไม่เอาใคร หากเจอแบบนี้ จะทำให้เสียเวลามาก

 

ก่อนที่ตั้งความหวังอะไรกับใครก็ควรศึกษาพฤติกรรมของคนเหล่านั้นด้วย บางคนมีลูกที่เห็นแก่ต้วมาก ก็ต้องทำใจ ตัดใจ เพราะการเสียเวลาเป็นปีๆ เพื่อรอให้ลูกเปลี่ยนแปลงตัวเอง อาจจะไม่มีวันนั้น ตัดใจแล้วรีบหาทางแก้ไขจะดีกว่า บางคนก็รอจนตัวเองแก่เฒ่า ทำอะไรไม่ได้แล้ บางคนอายุก็มากแล้ว แต่ก็ยังต้องทำงาน เพราะลูกหลานไม่ช่วยสานต่อธุรกิจ พึ่งพาอะไรไม่ได้ โตแล้วก็ต่างคนต่างไป ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง อายุมากแล้ว แทนที่จะได้พัก