การถอดการติดตั้ง PHPNuke
อาจเป็นการลบออกเพื่อติดตั้ง PHPNuke ใหม่ อีกครั้ง
1. เข้าโปรแกรม phpmyadmin โดยพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin
2. คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูลของ PHPNuke เช่น nuke
3. คลิกเลือกคำสั่ง โยนทิ้ง เพื่อลบออกไป
4. คลิก OK

ลบโปรแกรม PHPNuke ออกจากเครื่อง
เป็นการลบโปรแกรมออกจากเครื่อง เพราะไม่ต้องการใช้งานแล้ว
1. เข้าโปรแกรม Windows Explorer แล้วไปที่โฟลเดอร์ www ที่ได้ติดตั้ง Appserv ไว้
2. ลบรายชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ของ PHPNuke ออกไป ซึ่งจะมีรายชื่อไฟล์ภาพตัวอย่าง
3. แต่จริงๆ แล้วแนะนำให้ก็อปปี้ไปไว้ที่อื่น เผื่อไว้ใช้ในอนาคต