แก้ไขสคริปต์ที่เรียกใช้งานผ่านปุ่มภาพ
1. ลักษณะการเชื่อมโยง
ปุ่มภาพทั้งหมด จะเชื่อมโยงไปเรียกใช้งานโมดูลดังต่อไปนี้
1. ปุ่ม หน้าแรก จะเรียกใช้งานไฟล์ index.php
2. ปุ่ม เข้าระบบ จะเรียกใช้งานโมดูล Your_Account
3. ปุ่ม ดาวน์โหลด จะเรียกใช้งานโมดูล Downloads
4. ปุ่ม เผยแพร่เรื่อง จะเรียกใช้งานโมดูล Submit_News
5. ปุ่ม หัวข้อเรื่อง จะเรียกใช้งานโมดูล Topics
6. ปุ่ม ยอดนิยม จะเรียกใช้งานโมดูล Top

2. การแก้ไขสคริปต์
1. ไปที่โฟลเดอร์ DeepBlue
2. คลิกปุ่มขวาที่ไฟล์ themes.php แล้วคลิก Open With>>NotePad หรือ WordPad
3. สคริปต์ในส่วนที่ต้องสร้างแถบสีนั้นเป็นส่วนที่เราจะแก้ไข
4. สคริปต์ที่มีการเรียกใช้งานโมดูลต่างๆ

5. การแก้ไขกรณีที่มีการแก้ไขปุ่มภาพ เป็นแบบอื่นๆ ก็ต้องแก้ไขชื่อโมดูลที่เรียกใช้งานด้วย เช่นแก้ ไขภาพจาก เผยแพร่เรื่องเป็นเว็บบอร์ด
6. บรรทัด =Submit_News ก็ต้องแก้เป็น =Forums