สร้างภาพประกอบเว็บ PHPNuke ด้วย Photoshop
การแก้ไขไฟล์ภาพ ในตัวอย่างนี้จะไปจัดการในโปรแกรม PhotoShop
1. หน้าจอของโปรแกรม phpnuke ที่เราใช้งานนี้ใช้ธีมชื่อ DeepBlue ก็ไปยังโฟลเดอร์ Themes
2. คลิกที่ DeepBlue และ images ตามลำดับ
3. แสดงภาพแบบ Thumnails
4. จะพบไฟล์ภาพที่นำมาใช้ในเว็บเพจ เราจะแก้ไขไฟล์ภาพหล่านี้ให้เป็นของเราเอง แก้เฉพาะภาพ ห้ามแก้ไขชื่อไฟล์เด็ดขาด คงไว้อย่างนั้น
5. การแก้ไข คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ภาพ
6. คลิกคำสั่ง Open with>>Adobe Photoshop

7. เมื่อไฟล์ภาพถูกเปิดขึ้นมาแล้ว ก็แก้ไขได้ตามต้องการ
8. ให้คลิกเมนู Image>>Mode>>RGBcolor แปลงชนิดภาพจาก Indexed Color เป็น RGB Color ก่อน
9. จัดการแก้ไขภาพตามต้องการ
10. เสร็จแล้ว ก็รวมเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวด้วยคำสั่ง Flatten Image
11. แปลงกลับเป็นภาพแบบ Indexed Color เหมือนเดิม
12. คลิกปุ่ม OK
13. บันทึกไฟล์เก็บไว้แล้วปิดไฟล์