รายละเอียดคำสั่งย่อยใน เมนู
เมื่อคลิกที่คำสั่ง เมนู ก็จะมีคำสั่งย่อยให้ปรับแต่งการใช้งานโปรแกรมอีกชุดหนึ่งดังนี้

1. เมนูหลัก เป็นส่วนเก็บคำสั่งหรือโมดูล เพื่อเรียกใช้งานตามแต่ผู้ออกแบบจะกำหนด ถ้าเป็นเว็บไซต์ ขนาดใหญ่ มีการสร้างข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ก็จะมีโมดูลครบทั้งหมด แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์เล็กๆ ก็อาจใช้งาน เพียงบางโมดูลเท่านั้น เปิดใช้งานหลายโมดูลก็เหนื่อยกับการเตรียมข้อมูลเพื่อใส่ลงไปในแต่ละโมดูล
2. สำหรับผู้ควบคุม เมนูที่แสดงคำสั่งเฉพาะสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์สมาชิกหรือ บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็นคำสั่งเหล่านี้
3. ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่ จะแสดงจำนวนผู้ที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะนั้น ว่ามีกี่คน เป็นสมาชิก กี่คน บคุคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก มีกี่คน
4. ค้นหา เมนูสำหรับการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรากรณีที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ ผู้เข้าเยี่ยมชม ก็สามารถพิมพ์คำจำกัดความที่ต้องการค้นหาได้
5. เลือกภาษา เลือกภาษาในการแสดงผลหน้าจอ ของ PHPNuke เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
6. ตัวอย่างเรื่อง เมนูที่นำข้อมูลเฉพาะหัวข้อเรื่องมาแสดงในหน้าแรก
7. เมนูส่วนตัว เป็นเมนูส่วนตัวสำหรับให้สมาชิกเรียกใช้งาน
8. เข้าระบบ เมนูสำหรับสมาชิก ลงชื่อเพื่อเข้าระบบและสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
9. แบบสำรวจ เป็นแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง เรื่องใด
10. เรื่องใหญ่ประจำวัน เป็นส่วนแสดงเรื่องเด่นๆ โดยนำมาแสดงบนหน้าจอ เฉพาะหัวข้อเรื่อง
11. ทีมพัฒนา เมนูที่แสดงข้อมูลผู้พัฒนาหรือผู้สร้างโปรแกรม PHPNuke
12. เนื้อหารอการอนุมัติ แสดงรายชื่อบทความ บทวิจารณ์ที่สมาชิกส่งเข้ามา รอให้ผู้ดูแลเว็บอนุมัติ หรืออนุญาตให้แสดงข้อมูลในเว็บไซต์
13. ประเภทของเรื่อง แสดงรายชื่อบทความ แยกตามประเภทของเรื่อง ในหน้าจอแรก