การจัดการเมนูใน PHPNuke
1. คลิกคำสั่ง เมนู
2. คลิกปุ่ม ทำงาน เพื่อแสดงหรือซ่อน
3. คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบทิ้งไป
4. คลิกปุ่ม แสดง เพื่อดูตัวอย่าง
5. คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขรายละเอียด

6. แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ เช่น ชื่อ เมนูหลักอาจแก้เป็นอย่างอื่น เช่น หน้าหลัก รายการหลัก ฯลฯ
7. ชื่อไฟล์ที่เรียกใช้งาน ไม่ต้องแก้ไข
8. การจัดตำแหน่ง ปกติจะอยู่ทางซ้ายของหน้าจอ ก็คลิกเลือกได้ตามต้องการ จะไว้ตรงกลางจอ หรือด้านขวาก็ได้
9. ตำแหน่งอยู่ด้านซ้าย
10. ตำแหน่งอยู่ด้านขวา
11. ตำแหน่งอยู่กลางจอ
12. ในส่วนทำงาน คลิกเลือก ใช่
13. ระยะเวลา 0 (ไม่มีหมดอายุ)
14. ใครสามารถมองเห็น ก็คลิกเลือกสมาชิกตามต้องการ จะให้ใครสามารถใช้งานได้บ้าง
15. หรือต้องการให้แสดงเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนก็คลิกเลือก ใช่
16. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม บันทึกเมนู