บทความแนะนำวิธีการสร้าง ธงญี่ปุ่น ด้วย Photoshop เพื่อไว้โปรโมตหรือแนะนำร้านค้าหรือบริการของตนเอง ซึ่งสื่อ โฆษณาแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยนิยมตั้งพื้นหรือแขวน

 

ธงญี่ปุ่นสำหรับตั้งหน้าร้าน ปกติร้านรับพิมพ์โปสเตอร์หรือสิ่งพิมพ์จะมีบริการครบวงจร ทั้งออกแบบ พิมพ์ ขายทั้ง อุปกรณ์ฐานวางธง แต่ค่าบริการโดยรวม บางร้านก็ค่อนข้างแพง แต่เราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการออกแบบเอง เสีย เฉพาะค่าพิมพ์ และซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้น

 

ศึกษาขนาดของธงญี่ปุ่นกันก่อน

ธงญี่ปุ่นมีหลายขนาด ให้เลือกขนาดที่ต้องการ ตามความเหมาะสมของงบประมาณ และสภานที่ ตัวอย่างธงขนาด ต่างๆ

 

 

 

 

ขั้นตอนการออกแบบธงญี่ปุ่นด้วยตนเอง

การออกแบบธงญี่ปุ่นในบทความนี้จะใช้โปรแกรม Photoshop แต่จะมีขั้นตอนที่ต้องใช้โปรแกรมอื่นร่วมด้วยดังนี้
1. เลือกขนาดของธงที่ต้องการ สิ่งที่จะต้องรู้ให้ได้ก็คือขนาดของธงหน่วยเป็น Pixel ซึ่งจะต้องแปลงจากเซนติเมตรให้เป็นพิ เซลเสียก่อน โดยจะต้องใช้โปรแกรม Paint ในการแปลงหน่วยวัดจากเซนติเมตรให้เป็นพิกเซ่ล
2. การถ่ายภาพที่ความละเอียดได้ขนาดของภาพไม่เล็กไปกว่า ขนาดของธงญี่ปุ่นที่เราจะออกแบบ จำเป็นต้องใช้กล้องดิจิตอล เพราะให้คุณภาพที่ดีกว่ากล้องจากมือถือบางรุ่น
3. เริ่มการออกแบบธงญี่ปุ่น ด้วย Photoshop

 

การเลือกขนาดของธงและแปลงหน่วยวัดเป็นพิกเซล

1. ก่อนอื่นต้องเลือกขนาดของธงที่เราต้องการก่อน เช่น จะทำธงขนาด กว้าง 50 สูง 150 หรือ 50 x 150 cm. นั่น เอง


2. เข้าโปรแกรม Paint แล้วคลิกปุ่มแสดงคำสั่ง คลิกคำสั่ง Properties
3. คลิกเลือกหน่วยวัดเป็น Centimeters แล้วพิมพ์ความกว้าง และความสูงลงไป Width กว้าง 50 Height สูง 150
4. จากนั้นคลิกเลือกหน่วยวัดเป็น Pixels ก็จะได้หน่วยเป็นพิกเซล ให้จดความกว้าง Width และ สูง Height ของชิ้นงานเก็บไว้ ก่อน เช่น 1890 x 5670 เราจะนำตัวเลขเหล่านี้ไปตั้งค่าใน PhotoShop
5. คลิก OK เพื่อปิดหน้าจอ แล้วก็ออกจากโปรแกรม Paint

 

 

การถ่ายภาพสินค้า

ธงญี่ปุ่นจะเป็นการพิมพ์ลงบนไวนิลซึ่งมีขนาดใหญ่ ภาพถ่ายสินค้าจึงต้องเป็นภาพที่มีความคมชัดสูง กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ ควรมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 9 เมกะพิกเซ่ลขึ้นไป และควรเป็นกล้องดิจิตอล ส่วนกล้องจากมือถือหลายรุ่นคุณภาพยังไม่ดี พอ
1. จากตัวอย่างจะต้องตั้งค่าคุณภาพภาพถ่ายในกล้องก่อนถ่ายเช่น ตั้งไว้ที่ 14 ล้านพิกเซล เพื่อถ่ายภาพสินค้า


2. จากนั้นก็ถ่ายภาพสินค้าและร้านค้าที่ต้องการนำภาพมาใช้ทำธงญี่ปุ่น อาจจะถ่ายไว้หลายภาพ แต่สิ่งสำคัญก็คือขนาดความกว้างของภาพจะต้องมากกว่า 1890 พิกเซ่ล ไม่เช่นนั้นจะเล็กกว่าขนาดของธง จากตัวอย่างภาพ มีความกว้าง 4320 ซึ่งใหญ่กว่าขนาดของธงมาก ภาพนี้จะสามารถนำไปใช้งานได้ เราอาจจะย่อให้เล็กลงหรือตัดเอาเฉพาะ ส่วนที่ต้องการก็ได้

 

การออกแบบธงญี่ปุ่นด้วย PHotoshop

มาถึงขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นการออกแบบธงญี่ปุ่นด้วย Photoshop ผู้เขียนจะไม่อธิบายรายละเอียดมาก จะให้เห็นภาพโดย รวมในการทำงานเท่านั้น
1. เข้าโปรแกรม Photoshop คลิก File>>New สร้างงานใหม่
2. กำหนดขนาดของธงญี่ปุ่นความกว้าง Width = 1890 ตามที่ได้แปลงจากเซนติเมตรเป็น pixels ด้วยโปรแกรม Paint ส่วน ความสูง Height กำหนดไว้ที่ 5670
3. ความละเอียดภาพหรือ Resolution กำหนดไว้ที่ 300 Pixels/inch
4. จากนั้นคลิกปุ่ม OK


5. จะได้ไฟล์งานเป็นพื้นที่สีขาว ดังภาพ
6. ให้ออกแบบตามต้องการ ตัวอย่างภาพ ธงญี่ปุ่น ที่ออกแบบเสร็จแล้ว
7. เสร็จแล้วคลิก File>>Save As... แล้วบันทึกเป็นไฟล์แบบ Jpg เพื่อนำไปใช้งานต่อไป


8. คลิกเลือกที่เก็บไฟล์
9. คลิกเลือกชนิดของไฟล์แบบ JPEG
10. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save 11. ตั้งค่าคุณภาพของภาพหรือ Quality คลิกและพิมพ์ 12 จากนั้นคลิก OK

 

การสร้างธงญี่ปุ่นด้วย Photoshop ค่อนข้างยาก แต่จะได้งานที่มีความสวยงาม มืออาชีพ เพียงแต่ต้องเรียนรู้การใช้งาน โปรแกรมนี้พอสมควร จึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ในการใช้งาน ซึ่งก็ยังมีทางเลือกง่ายๆ ด้วยการทำธง ญี่ปุ่นด้วย PhotoScape เพราะโปรแกรมนี้ใช้งานง่ายกว่ากันมาก

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :