Photoshop เป็นโปรแกรมไว้ตกแต่งแก้ไขภาพโดยเฉพาะอยู่แล้ว จึงสามารถจัดการกับไฟล์ภาพได้ เกือบทุกประเภท เช่น ปรับแต่งสีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ขยายลดขนาด จับภาพผสมกัน ตัดหัวคน ในอีกภาพ มาต่อกับตัวคนในอีกภาพ ฯลฯ เนื้อหาการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างมาก ผู้อ่านจึงควรซื้อหาหนังสือ ประเภทนี้เก็บไว้สักเล่ม
ส่วนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเน้นตัวอย่างการสร้างงานแบบต่างๆ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างงาน ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก เพียงแต่ดัดแปลงตัวอย่างงานให้ตรงกับความต้องการ เพื่อดัด แปลงให้เป็นภาพในสไตล์ของคุณเอง

การเข้าและออกโปรแกรม Photoshop 7
1. การเข้าโปรแกรมใน Windows 98 หรือ ME ให้คลิกปุ่ม Start>>Programs>> Adobe>> Photoshop>>Adobe Photoshop
2. ส่วนการเข้าโปรแกรมบน Windows XP ให้คลิกปุ่ม Start>>All Programs... แล้วคลิกไอคอน ของโปรแกรมเช่น adobe Photoshop 7.0