ปัจจุบันโปรแกรมนี้ก็ได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 8 หรือรุ่น CS แต่ผู้เขียนก็ยังชื่นชอบเวอร์ชันเก่า เช่น 4.0 เพราะไม่มีปัญหากับภาษาไทย ต้องติดตั้งแบบตัวหนังสือภาษาไทย เหมือนรุ่น 5.0-CS
1. เมนูบาร์ เป็นรายการคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรม Photoshop
2. ทูลบ็อกซ์ เป็นเครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน เช่น ระบายสี ลบภาพ เลือก ภาพ เป็นต้น
3. พาเลตต์ เป็นทูลบ็อกซ์ เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การจัดการกับสี ชั้นของภาพ ฯลฯ
4. พื้นที่ทำงาน เป็นพื้นที่สำหรับตกแต่งภาพหรือใช้ทำงาน
5. ออพชันบาร์ เป็นเครื่องมือสำหรับปรับแต่งการใช้งานของเครื่องมือในทูลบอกซ์

ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอ ก็มีเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันบ้าง บางคำสั่งผู้สร้างก็ย้ายไปไว้อีกที่ หนึ่ง แต่ลักษณะการใช้งานโดยรวมๆ ก็ไม่ต่างกัน