เมื่อได้ทำงาน วาดภาพ ตกแต่งภาพ ฯลฯ จนได้ภาพตามต้องการแล้ว ก็ให้บันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้ซึ่ง สามารถบันทึกได้หลายแบบ เช่น
1. บันทึกเป็นไฟล์แบบ Psd จะเป็นไฟล์รูปแบบมาตรฐานของโปรแกรมนี้ เมื่อได้สร้างงานเสร็จ แล้วให้บันทึกไฟล์ไว้โดยคลิกเมนู File>>Save
2. เลือกที่เก็บตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save ไฟล์ที่ได้นี้เปรียบได้กับไฟล์ต้นฉบับ ในการ ใช้งานจริงจะไม่นำไฟล์นี้ไปใช้ แต่จะมีคำสั่งช่วยบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพในรูปแบบอื่น ที่เหมาะสมกับ โปรแกรมที่จะนำภาพไปใช้

3. บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ หลังจากได้บันทึกด้วยคำสั่ง File>>Save เพื่อเก็บเป็นไฟล์ต้นฉบับ ไว้แล้ว คราวนี้ในการนำไปใช้งานใดๆ ก็บันทึกเป็นไฟล์ภาพสำหรับงานนั้นๆ เช่น จะนำไปใช้สร้างเว็บเพจ ก็บันทึกเป็นไฟล์แบบ Jpg หรือ Gif หากเป็นการนำไปใช้งานทั่วๆ ไป อาจบันทึกเป็นไฟล์ภาพแบบ Bmp ซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่สามารถนำไฟล์นี้ไปใช้งานได้ ในการบันทึกให้คลิกเมนู File>>Save As หรือ File >>Save for Web
4. คลิกเลือกที่เก็บตั้งชื่อไฟล์ แล้วคลิกเลือกชนิดของไฟล์ (Save As Type) เป็น Bmp, Jpg ...
5. คลิกยกเลิก Layer และ Channel โดยคลิกเอาถูกออก แล้วคลิกปุ่ม Save
6. การบันทึกเป็นไฟล์แต่ละแบบ จะมีตัวเลือกให้กำหนดเพิ่มเติมแตกต่างกันไป หลังจากคลิกปุ่ม Save แล้ว จึงอาจปรากฏกรอบข้อความให้คลิกเลือกตัวเลือกต่างๆ ให้คลิกปุ่ม OK

สำหรับข้อดีของการบันทึกไฟล์ได้สองแบบนี้ ก็คือ ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่เพราะสามารถมาแก้ไข ไฟล์แบบ Psd ซึ่งเป็นเหมือนไฟล์ต้นฉบับได้ตลอดเวลา แก้ไขเสร็จจะนำไปใช้งานก็บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ อื่น ส่วนข้อเสียก็คือไฟล์แบบ Psd ที่ได้จะมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการสร้างเลเยอร์ไว้เป็นจำนวน มากในไฟล์นั้นๆ