1. ให้คลิกเมนู File>>Open
2. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม View>>Thumbnails เพื่อแสดงภาพตัวอย่าง
3. คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการเปิดดู แล้วคลิกปุ่ม Open
4. สำหรับไฟล์รูปภาพที่สามารถเปิดดูได้นั้น อาจแยกได้ 2 ประเภท คือไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Photoshop (*.Psd) และไฟล์ภาพทั่วๆ ไป ให้สังเกตที่นามสกุลของไฟล์ จะมีนามสกุลดังนี้ bmp, pcx, gif, jpg, psd, ai เป็นต้น
5. จากตัวอย่างจะเป็นไฟล์ชื่อ funpict.psd นามสกุลเป็น Psd และ Blender.psd โดยปกติราย ชื่อไฟล์ที่ถูกปรากฏออกมา ก็จะสามารถเปิดดูด้วยโปรแกรม Photoshop ได้อยู่แล้ว
6. ในการเปิดไฟล์ภาพ ก็สามารถเปิดได้ครั้งละมากกว่าหนึ่งไฟล์ โดยคลิกที่ไฟล์แรกก่อน กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการทั้งหมด ปล่อยปุ่ม Ctrl แล้วคลิกปุ่ม Open ทั้งนี้ให้พิจารณาที่สเป็คเครื่องเป็นหลัก ซีพียูต่ำ แรมน้อย จะเปิดได้ไม่กี่ไฟล์เท่านั้น