1. เมื่อมีเปิดก็ต้องมีปิด ไฟล์ใดๆ ที่ไม่ต้องการใช้งานก็คลิกที่ไฟล์ภาพนั้นๆ แล้วคลิกเมนู File >>Close หรือคลิกปุ่ม Close เพื่อปิดไฟล์

2. จากตัวอย่างได้เปิดไฟล์ภาพม้าลายและทะเลทราย หากต้องการปิดภาพทะเลทราย ก็เพียงแต่คลิก ที่ภาพทะเลทรายก่อน คลิกที่แถบชื่อ แล้วคลิกเมนู File>>Close หรือคลิกปุ่ม Close
3. ในกรณีที่ได้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว มีการแก้ไข อาจวาดภาพเพิ่มเติม ลบ ฯลฯ ในการปิดไฟล์ก็จะ ปรากฏกรอบข้อความถามว่าจะบันทึกส่วนที่คุณได้แก้ไขหรือไม่ ให้คลิก Yes หากต้องการบันทึกหรือ Save และคลิก No เพื่อไม่บันทึก