เมื่อเปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมาแล้วเกิดคันไม้คันมือ อยากตัดต่อ ตกแต่งภาพ ก็ควรจะก็อปปี้ภาพ ต้นฉบับไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ภาพเสียหาย
1. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมา
2. ให้คลิกเมนู Image>>Duplicate
3. จะปรากฏกรอบข้อความให้ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ พิมพ์ชื่อใหม่ลงไป แล้วคลิกปุ่ม OK เพราะโปรแกรม จะตั้งชื่อให้อยู่แล้ว คราวนี้ก็บรรเลงเพลงแต่งภาพได้ตามใจชอบ ส่วนไฟล์ต้นฉบับก็คลิกปุ่ม X ปิดไปเลย