ในโปรแกรม Photoshop มีเครื่องมือให้เลือกใช้จำนวนมาก แต่ละตัว ก็ยังมีตัวเลือก มีรายละเอียด ปลีกย่อย จึงควรฝึกใช้ให้ชำนาญ แต่ในการใช้งานระดับพื้นฐานก็ใช้กันไม่กี่ชิ้นเท่านั้น นอกเสียจากคุณจะ ทำงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ ที่ต้องใช้มากกว่าลักษณะงานอื่นๆ

 

การแสดงหรือซ่อนเครื่องมือต่างๆ ใน Photoshop 7
เครื่องมือในโปรแกรมนี้มีเยอะมาก โดยปกติก็จะมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นบนหน้าจอ เช่น Tools, Options. Layer
1. คลิกเมนู Windows
2. คลิกติ๊กถูกเพื่อแสดงชื่อเครื่องมือ หรือคลิกเอาถูกออกเพื่อซ่อนเครื่องมือนั้นๆ
3. เครื่องมือที่ต้องใช้บ่อยๆ และควรแสดงไว้บนหน้าจอก็คือ Tools, Options, Layers, Color และ Status Bar

ToolBox เครื่องมือช่วยในการทำงานใน Photoshop 7
ทูลบ็อกซ์เป็นเครื่องมือหลักช่วยในการปรับแต่งภาพ Photoshop แต่ละเวอร์ชันจะมีเครื่องมือต่าง กันไปบ้าง มีตัวเลือกในการปรับแต่งการใช้งานของเครื่องมือแต่ละตัวมากขึ้น ช่วยให้การแต่งภาพทำได้ง่าย ขึ้นกว่าเวอร์ชันเก่า

สร้างงานใหม่ใน Photoshop 7
ก่อนจะเริ่มต้นฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ก็จัดการสร้างงานใหม่ ดังนี้
1. คลิกเมนู File>>New
2. ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกและพิมพ์ขนาดของงาน ดังตัวอย่างพร้อมกับเลือก ค่าต่างๆ

3. เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
4. ก็จะได้หน้าจอว่างๆ ให้สร้างภาพตามต้องการ
5. ให้ขยายหน้าจอสำหรับสร้างภาพตามตัวอย่าง ชี้ลูกศรให้เป็นลูกศรสองทิศทาง จากนั้นกดปุ่ม ซ้ายค้างไว้แล้วลากออกขยายหน้าจอ
6. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมา โดยคลิกเมนู File>>Open
7. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์รูปภาพ
8. คลิกเลือกการแสดงชื่อไฟล์แบบ Thumbnails
9. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Open

10. คลิกเครื่องมือ Move Tools
11. ลากย้ายภาพไปวางในหน้าจอที่เราสร้างขึ้นมา แล้วก็ปิดไฟล์ภาพนั้นๆ
12. ก็จะได้ไฟล์ไว้สำหรับฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีในโปรแกรม Photoshop อาจบันทึกไฟล์เก็บ ไว้โดยคลิกเมนู File>>Save แล้วบันทึกเป็นไฟล์แบบ PSD