เป็นพู่กันสำหรับระบายสี สามารถระบายเป็นภาพแบบต่างๆ ได้ ตามแต่การเลือกหัวพู่กัน
1. คลิกเครื่องมือ บรัช
2. คลิกเลือกหัวของพู่กัน
3. คลิกเลือกสี
4. กำหนดความโปร่งใส โอแพสซิตี้ (Opacity) ตามต้องการ
5. ลากเมาส์ คล้ายตัวอย่าง
6. ผลงานที่ได้

7. คลิกปุ่มแสดงคำสั่ง
8. คลิกคำสั่ง Load Brush
9. คลิกเลือกไฟล์เก็บหัวพู่กันแบบต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม Load
10. คลิกเลือกหัวพู่กัน
11. คลิกเลือกสี
12. ลากเมาส์ ระบายสีลงไป