เป็นเครื่องมือสำหรับก็อปปี้ภาพ ใช้เครื่องมือนี้ปั๊มที่ส่วนของรูปใดๆ เมื่อนำไปปั๊มบริเวณอื่น ก็ จะทำให้ภาพที่ปรากฏ มีลักษณะเหมือนส่วนของภาพที่ได้ปั๊มในครั้งแรกเพื่อเป็นต้นแบบ
1. คลิกเครื่องมือ โคลนแสตมป์
2. กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้
3. คลิกตำแหน่งที่ต้องการใช้เป็นแม่แบบ
4. คลิกปุ่มสร้าง Layer ใหม่ ชี้เมาส์ในตำแหน่งที่ต้องการสร้างภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Alt แล้วลากเมาส์ไปมา ภาพแม่แบบจะปรากฏบนพื้นที่ทำงาน

5. ผลงานที่ได้
6. เลือกส่วนที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือแลสโซ่
7. คลิกเมนู Select>>Feather
8. พิมพ์ค่า เฟธเธอะ เรเดียส เท่ากับ 1 แล้วคลิกปุ่ม OK
9. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์ ลบส่วนของภาพที่ไม่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Ctrl+D ให้เส้นประหายไป