เป็นยางลบสำหรับลบส่วนของภาพที่ไม่ต้องการ
1. คลิกเครื่องมือ อีเรเซอะ ทูล
2. อาจคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ในแถบเครื่องมือ Options ด้านบน
3. ชี้ที่ส่วนของภาพที่ต้องการลบ แล้วลากเมาส์ หรือคลิกบริเวณนั้น