ใช้สำหรับระบายสีภาพแบบไล่น้ำหนัก หรือสีรุ้ง
1. คลิกเครื่องมือ เกรเดียนท์
2. คลิกเลือกลักษณะการไล่น้ำหนักสี
3. คลิกเลือกรูปแบบการไล่น้ำหนักสี

4. คลิกเลือกสี
5. ลากเมาส์ตามทิศทางดังตัวอย่าง
6. ผลงานที่ได้ ถ้าไม่ถูกใจก็ลากเมาส์ไปทิศทางอื่น