ใช้ตกแต่งภาพให้เบลอ ไม่คมชัด หรือดูนุ่มนวล
1. คลิกเครื่องมือเบลอทูล
2. อาจกำหนดตัวเลือกในการใช้เครื่องมือ ในแถบเครื่องมือ Options
3. ชี้ที่ส่วนของภาพที่ต้องการ เช่น ตรงขอบภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากแบบถูไถไปมา
4. ก็จะทำให้ภาพส่วนนั้นมีลักษณะเบลอ
- เครื่องมือชาร์พเพิน (Sharpen) จะทำให้ภาพมีความคมชัดขึ้น
- เครื่องมือสมัดจ์ (Smudge) จะทำให้ภาพดูคล้ายเปรอะเปื้อน หรือมีรอยด่าง