ใช้ปรับความสว่างของสี แสงเงาบนภาพ
1. คลิกเครื่องมือ ดอดจ์ทูล
2. อาจกำหนดเกี่ยวกับตัวเลือกในการใช้เครื่องมือ
3. ชี้ส่วนของภาพที่ต้องการ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์แบบถูไถไปมา
4. ภาพส่วนนั้นจะดูสว่าง
- เครื่องมือ เบิร์น (Burn) ใช้เพิ่มความมืดให้กับภาพ
- เครื่องมือ สพันจ์ (Sponge) ใช้ลดหรือเพิ่มความอิ่มตัวของสี