เป็นเครื่องมือสำหรับวาดเส้น ทั้งเส้นโค้งเส้นตรงเส้นแบบอิสระส่วนเครื่องมือ Path Component Selection สำหรับแก้ไขเส้นที่ได้วาดขึ้นมา เช่น ดัดเส้นให้เป็นรูปต่างๆ
1. ชี้เครื่องมือเพน กดปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วเลื่อนลูกศรไปเลือก Freeform Pen Tool
2. คลิกเลือกชนิดของภาพแบบ Paths

3. ลากเมาส์ตามตัวอย่าง ให้จุดเริ่มต้นและจุดปลายมาบรรจบกัน
4. คลิกเครื่องมือพาธคัมโพเนนท์ ซีเลคชันทูล
5. คลิกเลือกเครื่องมือ ไดเรคซีเลคชัน Direct Selection
6. คลิกที่จุดใดๆ รอบภาพ
7. ลากย้ายแขนของจุดนั่นๆ เพื่อดัดเส้นรอบภาพ ให้ดูโค้งมน

 

8. การลบภาพที่ได้วาด ให้คลิกเลือกเครื่องมือ พาธคัมโพเนนท์
9. คลิกที่ภาพ แล้วกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์