ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อความภาษาไทย ก็ต้อง ติดตั้งแบบตัวหนังสือสำหรับภาษาไทยลงไปก่อน ไม่อย่างนั้นก็ใช้งานไม่ได้ พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้
1. คลิกเครื่องมือ ไทพ์
2. คลิกเลือกแบบ ขนาด ตัวหนาตัวเอียง ใน Options Bar ด้านบน
3. คลิกเลือกสี
4. คลิกและพิมพ์ข้อความ
5. การแก้ไขข้อความที่ได้พิมพ์ ให้คลิกเลือกเครื่องมือไทพ์ก่อน
6. คลิกด้านหน้าข้อความที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อลบ และพิมพ์ข้อความใหม่
7. อาจป้ายเป็นแถบดำแล้วจึงคลิกเปลี่ยนขนาด แบบสีของตัวหนังสือ

การลบข้อความ
ข้อความที่ได้พิมพ์ไปนั้น ถ้าจะลบก็สามารถทำได้ ในที่นี้จะแนะนำให้ลบเลเยอร์ที่เก็บข้อความนั้นๆ ทิ้งไปเลย แล้วสร้างใหม่
1. ชี้ที่เลเยอร์ที่ได้พิมพ์ข้อความ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์
2. คลิกคำสั่ง Delete Layer
3. คลิกปุ่ม Yes ในกรอบข้อความถามว่าต้องการลบหรือไม่