ใช้สำหรับดูดสีภาพจากภาพหนึ่งไประบายให้กับอีกภาพหนึ่ง เพื่อให้สีของภาพดูกลมกลืนเหมือน เป็นเนื้อสีเดียวกัน
1. คลิกเครื่องมือ อายดรอพเปอร์
2. คลิกดูดสีในบริเวณที่ต้องการ