เป็นลักษณะการก็อปปี้เลเยอร์ ด้วยคำสั่ง Duplicate ซึ่งจะทำให้มีเลเยอร์เพิ่มเข้ามา
1. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมา จะพบว่าขณะนั้น มี 2 เลเยอร์ Background และ Layer 1 เป็นพื้น สีขาวและภาพเสือ

2. ชี้ที่ชื่อเลเยอร์ Layer 1 แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
3. คลิกที่ Duplicate Layer แล้วคลิกปุ่ม OK
4. ก็จะมีเลเยอร์เพิ่มเข้ามา เช่น Layer 1 copy