การมีเลเยอร์จำนวนมาก จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ บางเลเยอร์ที่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ ก็ควรทำ
1. คลิกเลือกเลเยอร์
2. คลิกปุ่มแสดงคำสั่ง
3. คลิก Merge Down เพื่อรวมเลเยอร์นั้นๆ กับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง
- Merge visible รวมเลเยอร์ที่ได้แสดงในขณะนั้นเข้าด้วยกันทั้งหมด
- Flatten Image รวมทุกเลเยอร์เข้าด้วยกัน