เป็นลักษณะการสร้างเงาให้กับภาพ
1. เปิดไฟล์ภาพใดๆ ขึ้นมา
2. Duplicate เป็น 2 เลเยอร์
3. คลิกเลือกเลเยอร์ล่างสุด แล้วคลิกเมนู Select>>All จะเกิดเส้นประรอบภาพ แสดงว่าภาพ ถูกเลือก
4. คลิกเลือกสีระบายเป็นสีขาว
5. ระบายสีขาวทับลงไปในเลเยอร์ที่ถูกเลือก โดยกดปุ่ม Alt+Delete ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นกด Ctrl+D ให้เส้นประหายไป
6. ในตอนนี้ เลเยอร์ด้านบนจะเป็นภาพ แต่เลเยอร์ด้านล่างเป็นพื้นสีขาว 7. คลิกเลือกเลเยอร์ด้านบนที่เป็นภาพ

 

8. คลิกเครื่องมือ มาร์คี แล้วลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ดังตัวอย่าง

9. คลิกเมนู Select>>Inverse เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของภาพที่ถูกเลือก
10. กดปุ่ม Delete ลบออก แล้วกด Ctrl+D ให้เส้นประหายไป

11. คลิกเมนู Layer>>Layer Style>>Drop Shadow
12. คลิกเลือก Style แบบต่างๆ
13. ปรับแต่งค่าของสไตล์ และดูผลงานที่ได้
14. ตัวอย่างภาพที่ได้