เป็นลักษณะการสร้างเงาให้กับภาพ
1. สร้างานใหม่ขนาด Width = 200 และ Height = 200
2. คลิกเครื่องมือพิมพ์ข้อความ กำหนดขนาด แบบของตัวหนังสือ
3. คลิกและพิมพ์ข้อความ PHOTO

4. คลิกเลเยอร์ภ Background แล้วสร้างเลเยอร์โดยคลิกปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่
5. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลเยอร์ที่ได้พิมพ์ข้อความ จะปรากฏเส้นประ เป็นรูปข้อความคำ ว่า PHOTO
6. คลิกเมนู Select>>Feather
7. กำหนดค่า Feather Radius=3 แล้วคลิก OK ถ้าข้อความมีขนาดเล็ก ก็กำหนดค่าให้น้อยกว่านี้

 

8. กำหนดสีโฟร์กราว เป็นสีดำ
9. ระบายสีดำลงไป โดยกดปุ่ม Alt+Delete อาจกดมากกว่า 1 ครั้ง เพิ่มความเข้มของเงา แล้วกด Ctrl + D ให้เส้นประหายไป จากนั้นอาจย้ายตำแหน่งโดยคลิกเครื่องมือ Move แล้วกดปุ่มลูกศรที่แป้นพิมพ์ ย้ายตำแหน่งเงาที่ได้
10. ก็จะได้ผลงานตามตัวอย่าง
11. ถ้าเงาเข้มไป ก็สามารถลดค่า Opacity ลงได้