วิดีโอสอนใช้เครื่องมือวาดรูปทรง วงรี วงกลม สี่เหลี่ยม รูปทรงอิสระ นำ ไปตัดภาพ เพื่อให้ภาพอยู่ในกรอบวงรี วงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระ
โดยใช้โปรแกรมแต่งภาพฟรี Artweaver

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมแต่งภาพฟรี Artweaver

โปรแกรมแต่งภาพเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ แต่บางคนก็อาจจะต้องการแต่งภาพเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น อาจจะใช้โปรแกรม Artweaver ก็ได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ลิงค์ด้านล่าง
https://www.artweaver.de/en/download