บทที่ 1
ทำความรู้จัก Windows XP

ทำความรู้จัก Windows XP
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับ Windows XP
การเปิดเครื่อง
ทำความรู้จักเมาส์
1. วิธีใช้เมาส์ควบคุมการใช้งาน Windows XP
2. การจับเมาส์
3. ลักษณะการใช้เมาส์แบบต่างๆ
4. สัญลักษณ์ของเมาส์ขณะใช้งาน

วิธีใช้คีย์บอร์ดควบคุมการใช้งาน Windows XP
ส่วนประกอบต่างๆ ของ Windows XP
ส่วนประกอบของ Start Menu
เปลี่ยนหน้าจอ Windows XP เป็นแบบคลาสสิก
Turn Off Computer วิธีปิดเครื่อง
Log Off เปลี่ยนผู้ใช้เครื่อง
Run เข้าโปรแกรมแบบคอมมานไลน์
การใช้ Search ช่วยในการค้นหาข้อมูล
Help and Support? คู่มืออธิบายวิธีใช้โปรแกรม
การติดตั้ง Printers and Faxes
Control Panel ปรับแต่งและกำหนดการทำงานของเครื่อง
All Programs แสดงรายชื่อโปรแกรมทั้งหมด
Accessories โปรแกรมเสริมของ Windows XP
ตัวอย่างโปรแกรมเสริมของ Windows XP
การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ
Display ปรับแต่งการแสดงผล
1. กำหนดเกี่ยวกับพื้นหลังของ Windows
2. กำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมรักษาหน้าจอ Screen Saver
3. การกำหนดเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของหน้าจอ
4. การกำหนดความละเอียดของหน้าจอ

บทที่ 2
Taskbar, Start Menu, Windows และ Icons

การทำงานกับ Taskbar
1.? การแสดง/ซ่อนเครื่องมือบน Taskbar
2.? การย้ายตำแหน่งของ Taskbar
3.? การตั้งวันที่และเวลาบน Taskbar
4.? ปรับแต่งไอคอนใน System Tray

การจัดการกับ Start Menu
1.? การปรับแต่ง Start Menu
2.? เลือกใช้งาน Start Menu แบบต่างๆ

การสร้างไอคอนชอทคัทไว้บนหน้าจอ
การจัดการกับไอคอนบนหน้าจอ Windows
1.? ทำความรู้จักไอคอนต่างๆ
2.? การย้ายไอคอน
3.? การจัดเรียงไอคอน
4.? การเปลี่ยนชื่อไอคอน
5.? การลบไอคอน
6.? การแสดงหรือซ่อนไอคอนบนหน้าจอ


การทำงานกับหน้าจอโปรแกรมหรือวินโดว์
1.? ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
2.? การปิดหน้าจอ
3.? การย่อขยายหน้าจอ
4.? การย้ายหน้าจอ
5.? การสลับหน้าจอโปรแกรม

การทำงานกับกรอบข้อความ
การดูข้อมูลในเครื่องด้วย My Computer
จัดการกับเอกสารด้วย My Docuents
จัดการกับเครือข่ายด้วย Network Neighborhood
จัดการกับไฟล์ที่ถูกลบด้วย Recycle Bin

บทที่ 3
การจัดการข้อมูลในเครื่องด้วย Windows Explorer

การเข้าโปรแกรม Windows Explorer ?
หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ?
ทำความรู้จักไฟล์ต่างๆ
1.? ไฟล์ที่สร้างโดยการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม
2.? ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

การดูข้อมูลในไฟล์ต่างๆ
การแสดงหรือซ่อนข้อมูล
การซ่อนหรือแสดงนามสกุลของไฟล์?
การใช้แถบแสดงสถานะของไฟล์หรือโฟลเดอร์
การแสดงข้อมูลในไดรว์หรือโฟลเดอร์แบบต่างๆ
ทำความรู้จักโฟลเดอร์ต่างๆ
การใช้ Toolbar
การดูข้อมูลในไดรว์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ
การสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์?
วิธีสร้างโฟลเดอร์
การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์
การก็อปปี้ไฟล์ลงเก็บในแผ่นดิสก์เก็ต ?
การก็อปปี้ข้อมูลไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์?
การดูข้อมูลในแผ่นซีดี
การก็อปปี้ข้อมูลในแผ่นซีดีไปเก็บไว้ที่เครื่อง
การก็อปปี้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ระหว่างไดรว์ต่างๆ
การลบไฟล์ในแผ่นดิสก์เก็ต?
การลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์?
การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ
การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์?
การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
การย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์
การจัดเรียงไฟล์ในไดรว์หรือโฟลเดอร์
การสลับหน้าจอเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น
การฟอร์แมทแผ่นดิสก์
ปรับแต่งโฟลเดอร์ด้วย Folder Options
การกำหนดคุณสมบัติของไฟล์

บทที่ 4
ปรับแต่งการทำงานของเครื่องด้วย Control Panel

การเข้าโปรแกรม Control Panel
ทำความรู้จักโปรแกรมช่วยปรับแต่งการทำงาน
1.? Acessibility Options
2.? Add Hardware
3.? Add or Remove Programs
4.? Dat and Time
5.? Display
6.? Folder Options
7.? Fonts
8.? Game Controllers
9.? Internet Options
10. Keyboard
11. Phone and Modem Options
12. Mouse
13. Network Connections
14. Power Options
15. Printer and Faxes
16. Regional and Language Options
17. Scanner and Cameras
18. System
19. Taskbar and Start Menu
20. User Accounts
21. Scheduled Tasks
22. Sounds and Audio Device
23. Speech
24. Addministrative Tools

บทที่ 5
เทคนิคพิเศษในการใช้ Windows XP

การติดตั้งและถอดโปรแกรมออกจากเครื่อง
1.? การติดตั้งหรือถอดโปรแกรมเสริมของ Windows XP ออกจากเครื่อง
2.? การติดตั้งหรือถอดโปรแกรมประยุกต์ออกจากเครื่อง
2.1? การสำรองไฟล์ระบบก่อนติดตั้งโปรแกรม
2.2? ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต
2.3? ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีรอม
2.4? ถอดหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่อง

End Task วิธีออกจากโปรแกรมที่มีปัญหา ปิดไม่ได้

การติดตั้งหรือลบแบบตัวหนังสือ
1. การติดตั้งแบบตัวหนังสือ
2. การลบแบบตัวหนังสือ

Multiuser เมื่อต้องใช้เครื่องมากกว่าหนึ่งคน
1. ทำความรู้จักผู้ใช้หรือยูสเซอร์
2. การสร้างบัญชีรายชื่อผู้ใช้
3. แก้ไขรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ใช้
4. หน้าจอให้เลือกบัญชีรายชื่อผู้ใช้
การตรวจดูรายชื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในเครื่อง
การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ
ตรวจเช็คเครื่องด้วย Scandisk
จัดเรียงข้อมูลด้วย Disk Defragment