ภาพตัดปะ จะเป็นภาพใน ClipArt ที่มีกับโปรแกรม Office 2010 จะรวมภาพแบบต่างๆ ไว้ให้ใช้งาน สามารถนำมาทำภาพประกอบในเอกสารได้
1. คลิกแท็ป แทรก
2. คลิก ภาพตัดปะ
3. คลิก ไป
4. คลิกเลือกภาพที่ต้องการจะนำไปวางในเอกสาร เมื่อคลิกภาพใดๆ ภาพนั้นๆ ก็จะถูกส่งไปวางในเอกสารทันที การลบภาพในเอกสาร ให้คลิกที่ภาพแล้วกด Delete ที่แป้นพิมพ์ลบได้เลย
5. ตัวอย่างภาพที่แทรกเข้าไปในเอกสารเรียบร้อยแล้ว

 

คำสั่งจัดการกับภาพตัดปะใน Office 2010
คำสั่งสำหรับจัดการกับภาพตัดปะจะเป็นคำสั่งชุดเดียวกับคำสั่งจัดการกับภาพสำเร็จรูป
1. คลิกภาพที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกแท็ป รูปแบบ
3. คลิกเลือกคำสั่งเพื่อจัดการกับภาพตัดปะ ได้ตามต้องการ