การใช้งานแอป Microsoft Word ฟรี ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android นอกจากจะติดตั้งแอป Word แล้วก็ควรติดตั้งแอปอื่นๆ ด้วย เพื่อช่วยเสริมการทำ งาน และสมัครใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการที่ต้องสมัครและแอปที่ควรติดตั้งในเครื่อง

สมัครอีเมล์ของ Outlook

ก่อนอื่นต้องมีอีเมล์ของ Outlook ไปสมัครได้ที่ outlook.com ไม่เช่นนั้นจะใช้งานแอป Microsoft Word ไม่ได้ กรณีมีอุปกรณ์หลายแบบทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ Android หรือ iPad/iPhone หรือ Windows Phone ให้สมัครอีเมล์ Out look กรณีต้องทำงานร่วมกันหลายคน เพื่อใช้ไฟล์เอกสาร Word ร่วมกัน ให้ ทุกคนสมัครอีเมล์ Outlook ให้ครบทุกคน

แต่กรณีใช้คนเดียว มีอุปกรณ์หลายเครื่อง ก็มีแค่อีเมล์เดียวก็พอ แล้วนำไปตั้งค่าในทุกอุปกรณ์ แต่ละเครื่องก็จะใช้ไฟล์เอกสาร Word ร่วมกันได้

ติดตั้งแอป Onedrive

แอป Onedrive สำหรับเข้าไปจัดการกับพื้นที่ฟรีในอินเตอร์เน็ต และใช้เป็นที่เก็บไฟล์เอกสารที่จะสร้างด้วยแอป Word ทั้งนี้เราสามารถจัดเก็บไฟล์ เอกสารในมือถือ Android ก็ได้ แต่การจัดเก็บไว้ใน Onedrive เราจะสามารถใช้มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่อง Mac iPhone หรือ iPad หรือ มือถือระบบ Windows เข้าไปใช้งานเอกสารร่วมกันได้ อาจจะให้เพื่อนร่วมงานเปิดไฟล์เพื่อแก้ไขได้ หรือกรณีที่ทำงานร่วมกันหลายคนในบริษัท แต่ละ แผนกก็สามารถช่วยกันทำเอกสารได้เช่น ฝ่ายบัญชีแก้ไขไฟล์ แล้วส่งไปไว้ใน Onedrive จากนั้นฝ่ายขายก็จะสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้ หรือฝ่ายอื่นๆ ก็จะ สามารถเปิดอ่านหรือแก้ไขได้เช่นกัน เป็นการทำงานร่วมกัน

 

กรณีต้องการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับไฟล์เอกสาร Word ให้ติดตั้งแอป Onedrive ในคอมพิวเตอร์ ก็จะสามารถใช้งานไฟล์เอกสารผ่าน คอมพิวเตอร์ได้

ติดตั้งแอป Microsoft Word

ให้ติดตั้งแอป Word ในมือถือหรือแท็บเล็ต Android หรือหากใช้อุปกรณ์อื่นๆ iPad/iPhone หรือ Windows Phone ก็จะมีแอปรองรับทั้งหมด ให้จัดการ ติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อย แม้จะต่างระบบ แต่ไม่มีปัญหา เพราะใช้อีเมล์ Outlook และแอป Word เหมือนกันจะสามารถเข้าไปจัดการไฟล์เอกสารได้ ไม่ มีปัญหา

 

ส่วนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในคอมพิวเตอร์อาจจะใช้ Word Online หรือ Word 2013 ก็จะเข้าไปจัดการเอกสาร Word ร่วมกันได้ กรณี เน้นใช้งานร่วมกันหลายคน หรือหลายอุปกรณ์ จำเป็นต้องเก็บไฟล์ไว้ใน Onedrive

 

สมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตหากเน้นใช้งานออนไลน์

กรณีต้องการใช้งานร่วมกันหลายคน หรือหลายอุปกรณ์ จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าไปใช้งานไฟล์เอกสารที่ได้จัดเก็บไว้ใน Onedrive ซึ่ง เป็นพื้นที่ฟรีสำหรับเก็บไฟล์เอกสารที่สร้างด้วยแอป Word ฟรี ดังนั้นต้องสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทุกเครื่องต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

นอกจากนี้ การใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในแอป Word นั้น จำเป็นต้องเชื่อมต่อเน็ต เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม มาใช้ในการสร้างเอกสาร หรือ ตกแต่งเอกสาร

การใช้งานไฟล์เอกสารที่สร้างด้วย Word ในปจะมีตัวเลือกในการจัดเก็บไฟล์ทั้งในมือถือหรือพื้นที่ฟรีในอินเต กรณีจัดเก็บในมือถือเราจะใช้งานได้ คนเดียว แต่การจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ในพื้นที่ฟรีในเน็ตหรือ Onedrive ซึ่งจะใช้ได้ 15 GB ไม่เพียงสะดวกในการเข้าใช้งาน ไม่ต้องกลัวหายหรือถูกลบ เหมือนในคอมพิวเตอร์ แล้วก็ยังสะดวกในการใช้งานร่วมกัน มีอุปกรณ์กี่เครื่อง มือถือ Android หรือ iPad/iPhone หรือมือถือ Windows หรือโน้ตบุ๊คก็สา มารเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แล้วเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญก็ต้องสมัครบริการที่จำเป็นให้ครบเสียก่อน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :